gerontodomaćica

GERONTODOMAĆICA

osnovni poslovi manikure

OSNOVNI POSLOVI MANIKURE

Teacher helping student in classroom

POMOĆNIK U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

fitness

INSTRUKTOR GRUPNOG FITNESA UZ GLAZBU

maser

MASER

fitness

INSTRUKTOR FITNESA U TERETANI

zastita na radu

SPECIJALIST/ICA ZAŠTITE NA RADU

tehnicaroptika

TEHNIČAR ZA OČU OPTIKU

Smiling

FRIZER

kozmeticarka

KOZMETIČAR

security

ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE

zastita

TEHNIČAR ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE