Naziv projekta: Škole različitih jednakosti

Nositelj projekta: Ekonomska škola Vukovar

PartnerI: Učilište Studium, Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci, OŠ Nikole Tesle Mirkovci

Vrijednost projekta: 1.199.006,88 kn

Trajanje projekta: 24 mjeseca, 30.11.2017.-30.11.2019.

EU sufinanciranje : 100%

Područje provedbe projekta: Vukovarsko-srijemska županija.

Korisnici projekta: Škole

Program: OP – Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.;
Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“

Opći cilj ovog projekta je povećanje kapaciteta odgojno obrazovnih ustanova u VSŽ za razvoj interkulturalne i digitalne pismenosti kroz izradu i provedbu novih izvannastavnih aktivnosti.

Projektom će se unaprijediti znanja I vještine odgojno obrazovnih radnika u interkulturalnoj I digitalnoj pismenosti. Razviti će se 2 izvannastavne aktivnosti za srednje škole I 4 izvannastavne aktivnosti za osnovne škole. Kao temelj unaprijeđenija pismenosti ovog projekta razviti će Portal Škole jednakih različitosti kao rezultat izvannastavnih aktivnosti.

Press release:

30.11.2017. godine započeo je novi projekt  Ekonomske škole Vukovar.  Riječ je o projektu koji se provodi na području Vukovarsko-srijemske županije. Partneri na projektu su Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih iz Vukovara, Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca iz Vinkovca i OŠ Nikole Tesle iz Mirkovaca.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i odobren je za financiranje u sklopu programa dodjele bespovratnih sredstava Poziva UP.03.2.2.03. “Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja”.

Trajanje projekta je 24 mjeseca, odnosno od 30.11.2017.-30.11.2019.  Ukupna vrijednost je 1.199.006,88 kn od čega financiranje Europske unije iznosi 100 %.

Opći cilj ovog projekta je povećanje kapaciteta odgojno obrazovnih ustanova u VSŽ za razvoj interkulturalne i digitalne pismenosti kroz izradu i provedbu novih izvannastavnih aktivnosti.

Projektom će se unaprijediti znanja i vještine odgojno obrazovnih radnika u interkulturalnoj I digitalnoj pismenosti. Razviti će se 2 izvannastavne aktivnosti za srednje škole i 4 izvannastavne aktivnosti za osnovne škole. Kao temelj unaprjeđenja pismenosti ovog projekta razviti će Portal Škole jednakih različitosti koji će biti rezultat svih izvannastavnih aktivnosti.

Kroz povećanje kapaciteta odgojno obrazovnih radnika za interkulturalnu i digitalnu pismenost i nabavu potrebne opreme stvoriti će se preduvjeti za uspješnu provedbu razvijenih izvannastavnih aktivnosti te će na taj način učenici spomenutih ustanova dobiti priliku za boljim I zajedničkim životom u zajednici.  Razvoj Portala Škole jednakih različitosti temelj je razvoja svijesti o potrebama interkulturalne  i digitalne pismenosti na ovom području.

Koordinator : Vedrana Žilić

ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA 

 

U ponedjeljak 5.veljače 2018. u prostorijama Hotela Lav u Vukovaru održana je početna konferencija projekta čiji je nositelj Ekonomska škola Vukovar, a partneri su Učilište StudiumEkonomska škola Ivana Domca Vinkovci i Osnovna škola Nikole Tesle Mirkovci.

Ukupna vrijednost projekta je 1.199.006,88 kuna te se u 100% iznosu financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Tijekom dvije godine trajanja projekta unaprijediti će se znanja i vještine 60 odgojno-obrazovnih djelatnika, dok će 100 učenika kroz provedbu novih izvannastavnih aktivnosti unaprijediti interkulturalnu i digitalnu pismenost.

ODRŽANA RADIONICA “METODOLOGIJA IZRADE I DEFINIRANA ISHODA UČENJA”

 

Ekonomskoj školi Vukovar održana je radionica “Metodologija izrade i definiranja ishoda učenja” u sklopu aktivnosti Stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika. Na radionici je sudjelovalo 10 predstavnika partnerskih ustanova, Ekonomske škole VukovarEkonomske škole Ivana Domca VinkovciOsnovne škole Nikole Tesle Mirkovci i Učilišta Studium.