ODABERI GRAD

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu

Ukoliko imate završen jedan ili više razreda srednje škole, a niste maturirali, postoji mogućnost doškolovanja za drugo zanimanje, ali je potrebno položiti razliku predmeta.

Za upis u prvi razred potrebna je završna svjedodžba osnovne škole

Za upis u programe doškolovanja potrebne su svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Za upis u programe prekvalifikacije potrebne su svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole

Domovnica

Rodni list

Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.