Upisi

Uvjeti za upis u srednjoškolsko obrazovanje

  • Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola
  • Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole
  • Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu

* Ukoliko imate završen jedan ili više razreda srednje škole, a niste maturirali, postoji mogućnost doškolovanja za drugo zanimanje, ali je potrebno položiti razliku predmeta.

Dokumentacija za upis

  • Za upis u prvi razred potrebna je završna svjedodžba osnovne škole
  • Za upis u programe doškolovanja potrebne su svjedodžbe završenih razreda srednje škole
  • Za upis u programe prekvalifikacije potrebne su svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.