WELLNESS CHEF

Naziv projekta: Wellness chef for wellness tourism in Primorje and Slavonija

Nositelj projekta: Narodno učilište ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka

Partner: Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih, Vukovar
Vrijednost projekta: 149.671,79 EUR-a

Trajanje projekta: 12 mjeseci ;24.12.2013.-23.12.2014.

EU sufinanciranje : 94.99% odnosno 142.173,23 EUR-a

Područje provedbe projekta: Primorsko-goranska i Vukovarsko-srijemska županija

Krajnji korisnici: Turisti, građani, hoteli, ugostiteljski objekti

Program: „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih“, kao dio IV komponente IPA programa, Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala.

 

Rezultati koji su ostvareni projektom:

Izrađen novi kurikulum usavršavanja: “Kuhar wellness i dijetalne prehrane“

30 polaznika uspješno završilo program obrazovanja