OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Program usavršavanja za poslove manevriste provodi se s ciljem da se polaznici usavrše sukladno potrebama za obavljanje poslova manevriste. U teretnom prometu postoji velika potreba za manevristima budući da je manevriranje veoma važno u pogledu pravilnog i pravovremenog sastavljanja i rastavljanja vlakova ali i u pogledu sigurnosti željezničkog prometa i radnika koji obavljaju manevriranje.

 

U program osposobljavanja upisuju polaznici koji imaju:

– najmanje završenu srednju školu

– najmanje navršenih 18 godina života

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova manevriste.

Manevristi, rukovatelji manevrom i kočničari rade na otvorenom prostoru, kolodvorima, izloženi svim klimatskim uvjetima, stalnoj buci i povremeno smanjenoj vidljivosti. Početak i završetak rada kočničara ovisi o redu vožnje vlakova i može biti u različito doba dana ili noći. Izmjena vremena rada i odmora nije ritmična, a smjene i odmori nejednaka su trajanja. Za obavljanje poslova manevrista važna je tjelesna kondicija, spretnost i snaga.