Cilj programa je osposobiti polaznike za samostalni rad na području vođenja knjigovodstva i računovodstva za razna poduzeća i ustanove, zatim osposobljavanje za govornu i pisanu komunikaciju, osposobiti polaznike da shvate postojanje, funkcioniranje i međuzavisnost ekonomskih sustava u prostoru, osposobljavanje za samostalnu komunikaciju s poslovnim partnerima – obogaćivanje pismenog izraza polaznika korištenjem ekonomsko-komercijalne terminologije – upoznavanje polaznika s automatizacijom poslovnih komunikacija. Osposobiti za samostalno svladavanje svih radnih procesa u poduzeću, poslova vezanih uz  ekonomsko poslovanje, poslova vezanih za osnivanje i vođenje poslovanja tvrtke i simulaciju poslovanja, kako bi polaznici kroz poslovne situacije bolje razumjeli osnove tržišnog gospodarstva i poduzetništva, te razvili  poduzetnički duh i osposobili za samostalne poduzetničke pothvate kroz primjenu kreativnih i inovativnih tehnika i izradu poslovnog plana.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

 • biti osposobljen za odgovorno, a gdje je to primjenjivo i samostalno izvršavanje  poslova prema potrebama poslodavaca na području računovodstvenih poslova, poslova istraživanja tržišta, poslova primjene marketinškog instrumentarija, bankarskih poslova, osiguravateljskih poslova te poslova organizacije uredskog poslovanja
 • na osnovi stečene kvalifikacije imati uvjete za nastavak školovanja na višem ili visokom stupnju obrazovanja
 • primijeniti ekonomsku terminologiju
 • analizirati ekonomska zbivanja u nacionalnom gospodarstvu i predvidjeti njihov mogući utjecaj, a ujedno i utjecaj tržišnih zakonitosti na poslovanje poduzetnika
 • interpretirati i povezati temeljne pojmove i probleme gospodarske organizacije
 • prepoznati potrebu praćenja trendova u poduzetništvu te klasificirati i predvidjeti čimbenike koji utječu na razvoj poduzetništva
 • primijeniti poduzetničke vještine u svakodnevnom radu
 • provesti poslovnu dokumentaciju i knjigovodstvene isprave organizacije
 • povezati računovodstvene pojmove i instrumente, voditi računovodstvo poslovnih
 • organizacija i računovodstvo fizičkih osoba
 • planirati, organizirati, provesti i upravljati kupoprodajnom aktivnošću u organizaciji
 • primijeniti marketinšku koncepciju
 • sudjelovati u komercijalnim bankovnim aktivnostima
 • sudjelovati u prodajnim osiguravateljskim aktivnostima
 • primijeniti vještine suvremene računalne i uredske tehnologije u poslovnim procesima
 • primijeniti standarde i pravila poslovnog komuniciranja u realizaciji posla
 • primijeniti komunikacijsko prezentacijske vještine u poslovanju.

Potrebni dokumenti:

 • svjedodžba završene osnovne škole- za upis u program stjecanja SSS
 • razredne svjedodžbe i Svjedodžba o završnom radu- za upis u program prekvalifikacije
 • rodni list, domovnica, osobna iskaznica

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje ekonomist polaznik mora imati 18 godina i završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

U programu prekvalifikacije polaznik nije dužan polagati općeobrazovne predmete koje je položio u okviru stečene srednje stručne spreme. Program prekvalifikacije za zanimanje ekonomist prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.