fbpx

Akademija javne nabave – Vukovar 17.6.2021.

Datum objave: 31/05/2021

Učilište Studium

Vodeći stručnjaci i treneri javne nabave u Učilištu Studium!

Klaudija Kralj –  Vukovar, 17.6.2021.

  • Savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu
  • 17. lipnja 2021. godine
  • Vukovar, I.G.Kovačića 3
  • 09:00 sati
  • 8 bodova
  • Tema: Ključni dijelovi dokumentacije o nabavi; Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (obveze i mogućnosti uz prikaz najnovija praksa DKOM-a i VUS-a); Jednostavna nabava i prednosti korištenja modula u EOJN-u

Vodeći stručnjaci i treneri javne nabave u Učilištu Studium!

Usavršavanje u području javne nabave s certificiranim trenerima i stručnjacima javne nabave iz Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave!

Savjetnica Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Klaudija Kralj, dipl.oec., koautor je stručnih članaka u publikacijama o javnoj nabavi, predavač na stručnim savjetovanjima, konferencijama, radionicama i seminarima iz područja javne nabave!

Uz praktične i korisne savjete iz prakse u radu savjetnice Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu u Republici Hrvatskoj, saznajte sve o temi: Ključni dijelovi dokumentacije o nabavi, jednostavna nabava i kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta uz najnoviju praksu DKOM-a i VUS-a!

Obnovi certifikat, ostvari 8 bodova i sudjeluj u akademiji javne nabave s vrhunskim predavačima javne nabave!

Prijave u tijeku!
e-mail: [email protected]
Telefon: 032/618-750
Mobitel: 099/2232-070

Povezane vijesti