fbpx

Učilište Studium

EU Projekti

Uz stalne edukacije odraslih, koje su usklađene s potrebama tržišta rada, Učilište Studium je steklo prepoznatljivost pisanjem i provedbom EU projekata kojim nastojimo pridonijeti povećanju zapošljivosti.

 

Aktualni projekti

Potraga za znanjem

Opći cilj: Omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te osnažiti mlade osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada

 

PULA4NEET

Cilj: Projekt PULA4NEET ima za cilj omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te njihovo osnaživanje za aktivno sudjelovanje na tržištu rada kroz provedbu aktivnosti dosega i obrazovanja NEET osoba u Istarskoj županiji.

STEP UP – unaprjeđenje i razvoj stručne prakse za studente VEVU

Opći cilj: Cilj projekta “STEP UP” je unaprjeđenje i provedba stručne prakse za studente Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru kako bi im se omogućilo stjecanje praktičnih znanja i vještina te povećanje zapošljivosti

 

GOAL

 

GOAL – Jačanje kapaciteta Građanskih Organizacija civilnog društva aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama.

Turizam dostupan svima

Turizam dostupan svima – razvoj preduvjeta za implementaciju turističkih usluga dostupnih OS

Ciljevi projekta

1. Izraditi i provesti novi program osposobljavanja OSI za rad u turizmu
2. Uspostaviti centre za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje OSI

ICT 4 [email protected]

Unaprjeđenje kompetencije poučavanja pomoću suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije za 25 nastavnika i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika na području VSŽ

ERASMUS+ projekti

Entrepreneurship and Continuous Improvement in AEI Studium

Cilj projekta: Razvoj i unaprijeđenje digitalnih i poduzetničkih kompetencija zaposlenika Učilišta Studium s ciljem unaprijeđenja obrazovnog procesa.

FLOW: fun, learning, opportunities, well-being

Cilj projekta: Razvoj i dijeljenje inovativnih metoda u obrazovanju odraslih u svrhu pružanja kvalitetnijeg obrazovnog procesa odraslim polaznicima obrazovanja.

MIND-SET

Cilj projekta: Razvoj i primjena suvremenih pristupa u razvoju poduzetničkih vještina kroz razvoj digitalnog tečaja.

Erasmus akreditacija u području obrazovanja odraslih

Cilj projekta: Razvoj alata i metoda za globalno socijalno učenje u radu s odraslim polaznicima.

DIG-GSW - Becoming a global witness via digital toolkit

Cilj projekta: Razvoj alata i metoda za globalno socijalno učenje u radu s odraslim polaznicima.

DIGITALIZATION IN ENERGY 4.0 TECHNOLOGIES

Cilj projekta: Izrada modula i videomaterijala vezanih uz energiju 4.0. s ciljem inoviranja procesa učenja u području strukovnog obrazovanja.

Interoperability of Qualifications – by building Sustainable Digital credentials Infrastructure – IQ-DigitS

Cilj projekta: Razvoj jedinstvene metodologije za izradu obrazovnih programa temeljene na mikrokompetencijama te ishodima učenja.

Provedeni projekti

IT COMMUNITY region - INTERREG - Hrvatska Srbija 2014.-2020.

Opći cilj: Stvoriti održiv model uključivanja nezaposlenih osoba na tržište rada Vukovarsko-srijemske županije.

Povećanje učinkovitosti poslovanja primjenom IKT-a

Cilj: Ovaj projekt će se provoditi s ciljem unaprjeđenja poslovnih procesa. Ovim projektom cilj nam je ojačati svoju tržišnu poziciju, povećati konkurentnost i učinkovitost poslovanja Učilišta primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije te time podržati razvoj informacijskog društva u Hrvatskoj.

COMMON - INTERREG - Hrvatska Srbija 2014.-2020.

Cilj projekta: utjecanje na smanjenje problema emigracije i gubitka radne snage u regiji kroz rješavanje uočenog problema nedostatnih vještina i specifičnih znanja radnika.

INOVA II – Inovativne inicijative za zapošljavanje u turizmu i ugostiteljstvu

Opći cilj: Povećati razinu zapošljivosti ranjivih skupina s područja Slavonije i Baranje u sektoru turizma i ugostiteljstva te unaprijediti stručne i pedagoške kompetencije predavača i mentora iz turističko-ugostiteljskog sektora.

Nova znanja za nove poslove u turizmu u VSŽ

Opći cilj: Doprinijeti povećanju zapošljivosti nezaposlenih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji kroz pripremu i provedbu inovativnih inicijativa za zapošljavanje u sektoru turizma te unaprijediti stručne i pedagoške kompetencije predavača i mentora iz turističkog sektora

 

EduAkcija – Edukacijom do povećanja zapošljivosti

Opći cilj: Povećati konkurentnost na tržištu rada povećanjem razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba na području Slavonije, Baranje i Srijema i to osposobljavanjem, usavršavanjem i prekvalifikacijama.

Eko Start

Zeleni logotip projekta Eko STart

Opći cilj: Doprinijeti povećanju zapošljivosti i samozapošljivosti ranjivih skupina kroz provedbu inovativnih programa u poljoprivredi na području Vukovarsko – Srijemske županije.

Projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

 

OBLAK- Obrazovanjem do lakšeg zaposlenja

Opći cilj: Projekt će doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivih skupina na tržištu jačanjem znanja i vještina u djelatnostima za kojima postoji potreba na tržištu rada.

Škole različitih jednakosti

Opći cilj ovog projekta je povećanje kapaciteta odgojno obrazovnih ustanova u VSŽ za razvoj interkulturalne i digitalne pismenosti kroz izradu i provedbu novih izvannastavnih aktivnosti.

INOVA

Rezultati koji su ostvareni projektom:

Razvijena su 3 programa obrazovanja prema stvarnim potrebama tržišta rada. 63 nezaposlene osobe uspješno završile edukacije u ugostiteljstvu te se 70% zaposlilo

Eko je fora

Rezultati koji su ostvareni projektom:

Razvijen standard zanimanja i standard kvalifikacije za program Ekološki proizvođač povrća, voća i aromatičnog bilja

Okusi tradicije / taste of tradition

Rezultati koji su ostvareni projektom: Razvijen novi program usavršavanja, 60 polaznika uspješno završilo program te je tiskana kuharica tradicijske kuhinje Slavonije i Istre.

Wellness chef for wellness tourism in Primorje and Slavonija

Rezultati koji su ostvareni projektom:

Izrađen novi kurikulum usavršavanja: “Kuhar wellness i dijetalne prehrane“.

30 polaznika uspješno završilo program obrazovanja.

Nova zanimanja za Nove tehnologije

Opći cilj: Stvoriti održiv model uključivanja nezaposlenih osoba na tržište rada Vukovarsko-srijemske županije.

Uključi me! – Osnaživanjem i edukacijom do socijalne uključenosti

Opći cilj: Povećana mogućnost zapošljavanja mladih i nezaposlenih osoba u Vukovarua.

Speak Outside the Box!

Cilj projekta: Jačanje interpersonalnih i komunikacijskih vještina zaposlenika Učilišta Studium kroz pohađanje tečaja javnog nastupa i govorništva.

Hrvatska Kvaliteta

Cilj:Projekt se provodi s ciljem unaprjeđenja poslovanja Učilišta Studium, stvaranja prepoznatljivosti i dodatne konkurentnosti na domaćem, ali i na stranom tržištu.

Nastojimo pridonijeti povećanju zapošljivosti 

Provedbom EU projekata priliku za besplatnim edukcijama najčešće imaju marginalizirane skupine ljudi kao što su trajno nezaposleni, osobe s osnovnim obrazovanjem te osobe s nižim razinama kvalifikacija.

EU PROJEKATA

EDUCIRANIH OSOBA

%

USPJEŠNOST PROJEKATA

„Ljudsko biće ne dostiže svoju punu visinu dok nije obrazovano.“ 

— Horace Mann