fbpx

Common – Development of the business environment through the education of the labor force in accordance with the market needs

Naziv projekta

Common – Development of the business environment through the education of the labor force in accordance with the market needs (Razvoj poslovnog okruženja kroz obrazovanje radne snage u skladu s potrebama tržišta)

Vodeći partner

VURA d.o.o.

Partneri

 • Učilište Studium iz Vukovara
 • Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi sad

Ukupna vrijednost projekta

603.660,93 EUR

Sufinanciranje

85%

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije iz programa Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020.

Cilj projekta

Utjecanje na smanjenje problema emigracije i gubitka radne snage u regiji kroz rješavanje uočenog problema nedostatnih vještina i specifičnih znanja radnika.

Projekt se temelji na suradnji dionika na tržištu rada, odnosno poslovnih subjekata, pružatelja edukacijskih usluga te radnika (i zaposlenih i nezaposlenih osoba) te njihove međusobne koordinacije u razvoju znanja i vještina radnika prema stvarnim potrebama tržišta rada.

Kroz projekt će biti istraženi problemi regionalnog prekograničnog tržišta vezani uz obrazovanje i usavršavanje radne snage, razvijeni programi obrazovanja, a VURA će na temelju tih rezultata izraditi platformu za razmjenu informacija kao model poboljšanja tržišta rada u regiji. Platforma će služiti diseminaciji informacija o mogućnostima educiranja, potreba poslodavaca za znanjima i radnicima te međusobne komunikacije svih dionika u regiji.

Ključna ciljna skupina su stalno nezaposlene osobe, kao i mlade nezaposlene osobe koje svojim trenutnim stečenim kompetencijama ne zadovoljavaju potražnju tržišta.

Ključna ciljna skupina

Stalno nezaposlene osobe, kao i mlade nezaposlene osobe koje svojim trenutnim stečenim kompetencijama ne zadovoljavaju potražnju tržišta.

Aktivnosti

 • Analiza tržišta rada
 • Razvoj i provođenje edukacijskih programa, temeljenih na analizi tržišta rada
 • Stvaranje mrežne platforme i mobilne aplikacije,
 • Studijsko putovanje radi upoznavanja naprednih modela rada s mladim nezaposlenim osobama

Održavanje radionica

 • Motivacije
 • Poslovnih vještina
 • Osobnih vještina
 • Savjetovanja u razvoju karijere

Organiziranje događanja

 • Poslovnog foruma
 • Okruglog stola
 • Izrada promotivnih materijala, video materijala, reklama, stvaranje
 • Facebook i Instagram profila projekta.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije iz programa Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020.

Odricanje od odgovornosti:

Ova publikacija proizvedena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Učilišta Studium te se ni na koji način ne može smatrati stajalištem Europske unije

Projekt COMMON – Obavijesti

Common Business Forum – Vukovar, 21.7.2021.

Common Business Forum – Vukovar, 21.7.2021.

Potrebno je educirati radnike za posebne vještine kako bi tvrtke dobile kadar koji im nedostaje! U zanimljivom prostoru Muzeja vučedolske kulture u Vukovaru održan je Business forum u okviru projekta INTERREG – Hrvatska – Srbija 2014-2020./ COMMON – Development of the...

COMMON Business forum – live prijenos

COMMON Business forum – live prijenos

U srijedu 21. Srpnja u Vukovaru, u Muzeju Vučedolske kulture od 10 do 13 sati., će se održati Business Forum u okviru projekta INTERREG – Hrvatska – Srbija 2014-2020. / COMMON – Development of the business environment through the education of the labor force in...

Business Forum u sklopu projekta COMMON

Business Forum u sklopu projekta COMMON

U srijedu 21. Srpnja u Vukovaru, u Muzeju Vučedolske kulture od 10 do 13 sati.,  će se održati Business Forum u okviru projekta INTERREG – Hrvatska – Srbija 2014-2020. / COMMON – Development of the business environment through the education of the labor force in...