EduAkcija

Naziv projekta

EduAkcija – Edukacijom do povećanja zapošljivosti

Nositelj projekta

Učilište Studium

Partneri

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar

Ukupna vrijednost projekta

1.484.616,44 kn

EU Sufinanciranje

100%

Trajanje projekta

36 mjeseci

25.01.2018. – 25.01.2021.

Područje provedbe projekta

Vukovarsko – srijemska županija

Opći cilj

Povećati konkurentnost na tržištu rada povećanjem razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba na području Slavonije, Baranje i Srijema i to osposobljavanjem, usavršavanjem i prekvalifikacijam