fbpx

EKO START

Naziv projekta

EKO START

Korisnik

Udruga žena Vukovar

Partneri na projektu

• Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih
• Poduzetničko razvojni Centar Erdut d.o.o.
• Grad Vukovar
• Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vukovar

Ukupna vrijednost projekta

915.593,59 kuna

Trajanje projekta

18 mjeseci (26.3.2019. – 26.09.2021.)

EU Sufinanciranje

100%

Područje provedbe projekta

Vukovarsko – srijemska županija
Program: OP –Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. ; Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III

Projekt financiran

iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Opći cilj

Doprinijeti povećanju zapošljivosti i samozapošljivosti ranjivih skupina kroz provedbu inovativnih programa u poljoprivredi na području Vukovarsko – Srijemske županije.

Ciljne skupine

Nezaposlene osobe pripadnici ranjivih skupina kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Odricanje od odgovornosti:

Ova publikacija proizvedena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Učilišta Studium te se ni na koji način ne može smatrati stajalištem Europske unije