fbpx

INOVA II – Inovativne inicijative za zapošljavanje u turizmu i ugostiteljstvu

Naziv projekta

INOVA II – Inovativne inicijative za zapošljavanje u turizmu i ugostiteljstvu

Korisnik

Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih

Ukupna vrijednost projekta

1.880.605,86 kuna

Trajanje projekta

24 mjeseca (23.04.2019. – 23.04.2021.)

EU Sufinanciranje

100%

Područje provedbe projekta

Vukovarsko – srijemska županija, Osječko-baranjska županija, Šibensko-kninska županija

Program

OP –Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. ; Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Opći cilj

Povećati razinu zapošljivosti ranjivih skupina s područja Slavonije i Baranje u sektoru turizma i ugostiteljstva te unaprijediti stručne i pedagoške kompetencije predavača i mentora iz turističko-ugostiteljskog sektora.

Ciljne skupine

• Nezaposlene osobe mlađe od 25 godina
• Nezaposlene osobe starije od 54 godine

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Odricanje od odgovornosti:

Ova publikacija proizvedena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Učilišta Studium te se ni na koji način ne može smatrati stajalištem Europske unije