IT Community Region – Creation and fostering of common cooperating cross-border IT entrepreneurial community

Naziv projekta

IT Community Region – Creation and fostering of common cooperating cross-border IT entrepreneurial community

Korisnik

Otvoreni univerzitet Subotica d.o.o.

Partneri na projektu

  • • Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih
    • VURA – Razvojna agencija Vukovar d.o.o.
    • Regionalna razvojna agencija Panonreg Subotica

Ukupna vrijednost projekta

524.393,45 EUR

Trajanje projekta

24 mjeseca (01.06.2019 – 31.05.2021.)

EU Sufinanciranje

85% (445.734,41 EUR)

Područje provedbe projekta

Vukovarsko – srijemska županija
Program: OP –Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. ; Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III

Projekt financiran

iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Opći cilj

Stvoriti održiv model uključivanja nezaposlenih osoba na tržište rada Vukovarsko-srijemske županije

Ciljne skupine

Nezaposlene osobe pripadnici ranjivih skupina kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Odricanje od odgovornosti:

Ova publikacija proizvedena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Učilišta Studium te se ni na koji način ne može smatrati stajalištem Europske unije