IT Community Region – Creation and fostering of common cooperating cross-border IT entrepreneurial community

Naziv projekta

IT Community Region – Creation and fostering of common cooperating cross-border IT entrepreneurial community

Korisnik

Otvoreni univerzitet Subotica d.o.o.

Partneri na projektu

  • • Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih
    • VURA – Razvojna agencija Vukovar d.o.o.
    • Regionalna razvojna agencija Panonreg Subotica

Ukupna vrijednost projekta

524.393,45 EUR

Trajanje projekta

24 mjeseca (01.06.2019 – 31.05.2021.)

EU Sufinanciranje

85% (445.734,41 EUR)

Područje provedbe projekta

Vukovarsko – srijemska županija
Program: OP –Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. ; Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III

Projekt financiran

iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Opći cilj

Stvoriti održiv model uključivanja nezaposlenih osoba na tržište rada Vukovarsko-srijemske županije

Ciljne skupine

Nezaposlene osobe pripadnici ranjivih skupina kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Odricanje od odgovornosti:

Ova publikacija proizvedena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Učilišta Studium te se ni na koji način ne može smatrati stajalištem Europske unije

Projekt IT Community Region – Obavijesti