U okviru projekta „Neetwork – Identifikacija i aktivacija osoba u NEET statusu“ dana 13. listopada 2021. održana je početna konferencija u svrhu predstavljanja projektnih aktivnosti i ciljeva široj javnosti. Riječ je o projektu čiji je nositelj udruga SPIRITUS OS, a...