Nova zanimanja za Nove tehnologije

Naziv projekta

Nova zanimanja za Nove tehnologije

Korisnik

Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih

Partneri na projektu

• Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vukovar
• Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA
• VURA – Razvojna agencija Vukovar društvo s ograničenom odgovornošću za pomicanje razvoja
• Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci

Ukupna vrijednost projekta

999.938,97 kuna

Trajanje projekta

30 mjeseci (26.3.2019. – 26.09.2021.)

EU Sufinanciranje

100%

Područje provedbe projekta

Vukovarsko – srijemska županija
Program: OP –Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. ; Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III

Projekt financiran

iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Opći cilj

Stvoriti održiv model uključivanja nezaposlenih osoba na tržište rada Vukovarsko-srijemske županije

Ciljne skupine

Nezaposlene osobe pripadnici ranjivih skupina kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Odricanje od odgovornosti:

Ova publikacija proizvedena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Učilišta Studium te se ni na koji način ne može smatrati stajalištem Europske unije