fbpx

Nova zanimanja za Nove tehnologije

Naziv projekta

Nova zanimanja za Nove tehnologije

Korisnik

Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih

Partneri na projektu

• Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vukovar
• Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA
• VURA – Razvojna agencija Vukovar društvo s ograničenom odgovornošću za pomicanje razvoja
• Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci

Ukupna vrijednost projekta

999.938,97 kuna

Trajanje projekta

30 mjeseci (26.3.2019. – 26.09.2021.)

EU Sufinanciranje

100%

Područje provedbe projekta

Vukovarsko – srijemska županija
Program: OP –Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. ; Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III

Projekt financiran

iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Opći cilj

Stvoriti održiv model uključivanja nezaposlenih osoba na tržište rada Vukovarsko-srijemske županije

Ciljne skupine

Nezaposlene osobe pripadnici ranjivih skupina kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Odricanje od odgovornosti:

Ova publikacija proizvedena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Učilišta Studium te se ni na koji način ne može smatrati stajalištem Europske unije

Projekt Nova zanimanja za Nove tehnologije – Obavijesti