fbpx

OBLAK- Obrazovanjem do lakšeg zaposlenja

Naziv projekta

OBLAK – Obrazovanjem do lakšeg zaposlenja

Nositelj projekta

 Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Partneri

  • Učilište Studium
  • Tvrtka VIVA-M
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci i Područni ured Vukovar

Ukupna vrijednost projekta

976.301,31 kuna

Trajanje projekta

24 mjeseca

Područje provedbe projekta

Vukovarsko – srijemska županija

Program

“Lokalna inicijativa za poticanje zapošljavanja – faza III“ u okviru Komponente 1.

Opći cilj

Projekt će doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivih skupina na tržištu jačanjem znanja i vještina u djelatnostima za kojima postoji potreba na tržištu rada. Projektom će se ciljana skupina nezaposlenih koju čine mladi, žene, osobe s invaliditetom i nacionalne manjine, jačati za voditelja projekta, suradnika na EU projektima i stručnjaka za digitalni marketing kroz formalne i neformalne oblike obrazovanja i mentorstvo.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Odricanje od odgovornosti:

Ova publikacija proizvedena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Učilišta Studium te se ni na koji način ne može smatrati stajalištem Europske unije