fbpx

STEP UP – unaprjeđenje i razvoj stručne prakse za studente VEVU

Naziv projekta

STEP UP – unaprjeđenje i razvoj stručne prakse za studente VEVU

Korisnik

Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru

Partneri

1. Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih
2. Ekonomska škola Vukovar
3. VURA – Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta

3.991.785,30 kn

Trajanje projekta

36 mjeseci (09.03.2020. – 09.03.2023.)

EU Sufinanciranje

100%

Područje provedbe projekta

Vukovarsko – srijemska županija

Program

OP –Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.; Razvoj, unaprjeđenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ iz Europskog socijalnog fonda (EFS)

Projekt financiran

iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Opći cilj

Cilj projekta “STEP UP” je unaprjeđenje i provedba stručne prakse za studente Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru kako bi im se omogućilo stjecanje praktičnih znanja i vještina te povećanje zapošljivosti.

Ciljne skupine

• Studenti koji sudjeluju u projektnim aktivnostima
• Studenti koji pohađaju stručnu praksu
• Nastavno i nenanstavno osoblje VEVU

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Odricanje od odgovornosti:

Ova publikacija proizvedena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Učilišta Studium te se ni na koji način ne može smatrati stajalištem Europske unije