fbpx

Turizam dostupan svima

Naziv projekta

Turizam dostupan svima – razvoj preduvjeta za implementaciju turističkih usluga dostupnih OSI

Korisnik

Diopter – otvoreno učilište

Partneri

  • Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih
  • Pučko Otvoreno Učilište Libar
  • EZEA turizam, ugostiteljstvo i trgovina, društvo s ograničenom odgovornošću
  • Društvo distrofičara Istre

Ukupna vrijednost projekta

2.301.078,25 kn

Trajanje projekta

20 mjeseca (11.3.2022. – 11.11.2023.)

Sufinanciranje

100 %

Područje provedbe projekta

  • Vukovarsko-srijemska županija
  • Brodsko-posavska županija
  • Istarska županija

Program

OP –Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. ;
Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

Projekt financiran

15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i 85% iz Europskog socijalnog fonda

Cilj projekta

Ciljevi projekta su:
1. Izraditi i provesti novi program osposobljavanja OSI za rad u turizmu
2. Uspostaviti centre za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje OSI

Ciljne skupine

Sudionici s invaliditetom – Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene
Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju

Kontakt osoba za više informacija

Ivana Peranović

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda

Odricanje od odgovornosti:

Ova publikacija proizvedena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Učilišta Studium te se ni na koji način ne može smatrati stajalištem Europske unije