Uključi me! – Osnaživanjem i edukacijom do socijalne uključenosti

Naziv projekta

Uključi me! – Osnaživanjem i edukacijom do socijalne uključenosti

Korisnik

Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih

Vrijednost projekta

1.468.975,54 kuna

Trajanje projekta

24 mjeseca (30.12.2019. – 30.12.2021.)

EU Sufinanciranje

94,6264629 %

Područje provedbe projekta

Grad Vukovar

Program

OP –Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. ; Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru

Projekt financiran

iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Opći cilj

Povećana mogućnost zapošljavanja mladih i nezaposlenih osoba u Vukovaru

Ciljne skupine

• Stručnjaci u području razvoja mekih i transverzalnih vještina
• Osobe mlađe od 25 godina
• Osobe u dobi od 25 do 29 godina
• Dugotrajno nezaposlene osobe

Cilj projekta

Cilj projekta je povećana mogućnost zapošljavanja mladih i nezaposlenih osoba u Vukovaru putem jačanja njihovih znanja i vještina kroz programe socijalnog uključivanja i provedbu obrazovnih programa za kojima postoji potreba na tržištu rada čime će se poboljšati socio-ekonomski i životni uvjeti mladih i nezaposlenih osoba s područja Vukovara.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Odricanje od odgovornosti:

Ova publikacija proizvedena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Učilišta Studium te se ni na koji način ne može smatrati stajalištem Europske unije