U sklopu projekta „Uključi me!“ održan je trening trenera u Rovinju za razvoj transverzalnih vještina. U razdoblju od 01.lipnja do 05. lipnja 2020. stručnjaci Učilišta Studium sudjelovali su na izvrsnoj edukaciji o prepoznavanju svojih potencijala i potencijala ciljne...