fbpx

izobrazba i usavršavanje

Javna nabava

Specijalistički program izobrazbe

Svrha programa

Svrha specijalističke izobrazbe je obučavanje polaznika o potrebama za specijalističkim znanjima i vještinama o različitim postupcima nabave, planiranju i provedbi postupaka javne nabave u Republici Hrvatskoj. Nakon završene specijalističke izobrazbe polažete ispit za stjecanje certifikata u području javne nabave. Certifikat se izdaje na razdoblje od tri godine i potrebno ga je obnavljati. Certifikati se obnavljaju temeljem redovitog usavršavanja sukladno odredbama Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave.

Da bi ostvarila uvjete za izdavanje certifikata u području javne nabave, osoba mora završiti specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (specijalistički program).

O programu

Programa izobrazbe u području javne nabave (Program izobrazbe); pisanog ispita.

Trajanje :50 sati

Osobe koje polože pisani ispit stječu pravo na izdavanje certifikata u području javne nabave

Redovito usavršavanje

O programu

Sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014) redovito usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja javne nabave kroz pohađanje programa usavršavanja.
Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata.

Njihov cilj je da osobe koje su u sklopu certifikata u području javne nabave stekle temeljna znanja o području javne nabave i provedbi postupaka, ta znanja nadograđuju pohađanjem programa usavršavanja vezanima uz određene aspekte iz njihova užeg interesa. Time će programi usavršavanja omogućiti daljnju specijalizaciju polaznika vezano uz određena specifična pitanja provedbe postupaka javne nabave, primjerice ona koja su vezana uz određene kategorije naručitelja.

 

Reference stručnjaka

Izobrazbu i edukacije iz područja javne nabave održavaju kvalificirani i stručni suradnici s višegodišnjim iskustvom rada na području javne nabave.

Vjekoslav Bagarić

dipl.iur.

USAID

Područje : Javna nabava – upravljanje sustavom javne nabave u lokalnoj samoupravi

Ministarstvo gospodarstva, rada I poduzetništva

Područje: Javna nabava – Specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave
Stečena titula– trener

Ministarstvo gospodarstva, rada I poduzetništva

Područje: Javna nabava – završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
Stečena titula: Specijalist javne nabave

Europska komisija, TAIEX

Javna nabava – Procedure javne nabave

Ministarstvo gospodarstva I ITC ILO (International Trening Center)

Javna nabava – trening trenera u javnoj nabavi u sklopu EU projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey

Zlatko Hosu

dipl.iur.

Ministarstvo gospodarstva, rada I poduzetništva

Područje: -Javna nabava – Specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave
Stečena titula– trener

Ministarstvo gospodarstva, rada I poduzetništva

Područje: Javna nabava – završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
Stečena titula: Specijalist javne nabave

Suzana (Čutura) Dikonić

mag. iur. 

Ministarstvo gospodarstva, rada I poduzetništva

Certifikat u području javne nabave

Agencija za razvoj i investicije Grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Provođenje postupaka javne nabave

Suzana Katić-Horvat

dipl.iur.

Ministarstvo gospodarstva, rada I poduzetništva

Područje: -Javna nabava – Specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave
Stečena titula– trener

Vukovarsko-srijemska županija

Viši savjetnik specijalist za poslove javne nabave i imovinu

  • Ovlaštenje: ( KLASA:UP/I-406-01/14-01/13, Ur.Broj:526-06-02-02-02/1-17-09), od 03. studenog 2017. godine.
  • Evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 42

Zašto Učilište Studium?

Visoka razina stručnosti
Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših predavača te razinu zananja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.
Vrhunski predavači
Svi naši predavači vrhunski su stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom rada s područja o kojem predavaju.
Sjajni uvjeti rada
Moderno opremljene učionice i ugodna radna atmosfera čine obrazovanje u našem učilištu pozitivnim iskustvom za svakog polaznika.

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

„Obrazovanje je skupo, ali je neznanje još skuplje.“ 

— Klaus Moser