fbpx

Otvorena pozicija / Vukovar

Andragoški djelatnik

TKO SMO MI?

Učilište Studium ustanova je za obrazovanje odraslih te predstavlja vodeću instituciju u ovoj grani obrazovanja, osim dugogodišnjeg rada na područjima prekvalifikacije, dokvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja svojih polaznika, bavimo se inovativnim i kreativnim rješenjima u svojem poslovanju. Naš stručni tim sastoji se od uistinu kvalitetnog i „šarolikog“ kadra i ovim putem smo u potrazi za andragoškim djelatnikom.

KOGA TRAŽIMO?

 • Osobu koja posjeduje VSS (društvenog usmjerenja)
 • Osobu koja je nastavnik ili ima završenu Pedagoško-psihološko-didaktičku-metodičku izobrazbu (PPDMI).
 • Snalažljivu, vedru organiziranu osobu koja voli predavati, ali joj nije problem izvršavati administrativno/andragoške poslove.

OPIS POSLOVA:

 • Predavanje u nastavi
 • Izrada andragoške dokumentacije
 • Vođenje brige o upisima i pokretanjima grupa
 • Procjena potreba na tržištu rada za novim programima obrazovanja
 • Svakodnevna komunikacija s poslodavcima, predavačima, polaznicima i savjetovanje s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • Organizacija nastave

ŠTO NUDIMO?

 • Osobni i profesionalni razvoj
 • Plaću koja odgovara tvom znanju i iskustvu

MJESTO RADA: Vukovar

 • Vrsta zaposlenja: Neodređeno
 • Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
 • Radno iskustvo: Nije važno

Prijavu na natječaj je potrebno poslati na e- mail: [email protected] od 14.1.2022. do 24.1.2022.

UZ VLASTORUČNO POTPISANU PRIJAVU NA NATJEČAJ, POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • životopis
 • zamolbu
 • dokaz o potrebnoj stručnoj spremi
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica), ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

Investicija u znanje najbolje plaća kamate.“ 

—Benjamin Franklin