fbpx

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Učilišta Studium- ustanove za obrazovanje odraslih

Vukovar, 21. siječnja 2022.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Učilišta Studium- ustanove za obrazovanje odraslih od dana 19. siječnja 2022. godine, a sukladno odredbama članaka 38., 39., 40., 41. i 43. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 33. Statuta Učilišta Studium- ustanove za obrazovanje odraslih, Upravo vijeće raspisuje:

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Učilišta Studium- ustanove za obrazovanje odraslih

OSIM OPĆIH UVJETA PROPISANIH ZAKONOM, KANDIDAT MORA ISPUNJAVATI I SLJEDEĆE UVJETE:

 • Ima visoku stručnu spremu (završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručnistudij)
 • Ispunjava uvjete za nastavnika prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • Najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja, od čega najmanje pet godina na poslovima obrazovanja odraslih
 • Da je osposobljena za metode poučavanja u obrazovanju odraslih
 • Ima potvrde o stručnom usavršavanju u obrazovanju odraslih
 • Napredan rad na računalu (Microsoft Office)
 • Ima vozačku dozvolu B kategorije
 • Posjeduje sposobnost za programsko osmišljavanje, organizaciju i planiranje
 • Aktivan/na u govoru i pismu barem u jednom stranom jeziku
 • Posjeduje uvjerenje za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, najmanje 5 godina iskustva u EU fondovima.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti u izvorniku ili presliku:

 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Domovnicu
 • Životopis
 • Potvrdu o radnom iskustvu
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da protiv njih nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od datuma objave natječaja)
 • Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama sukladno zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika indeksa ili uvjerenje o položenom ispitu)
 • Potvrdu o stručnoj osposobljenosti za nastavnika trenera u obrazovanju odraslih
 • Potvrde prisustvovanja na seminarima i radionicama u obrazovanju odraslih

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na e- mail: [email protected] ili poštom poslano preporučenom pošiljkom na adresu:
Učilište Studium- ustanova za obrazovanje odraslih, Vinkovci, Ljudevita Gaja 18, s naznakom “Natječaj za izbor ravnatelja/ice Učilišta Studium– Ne otvaraj”.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće
Učilišta Studium- ustanove za obrazovanje odraslih

Vukovar, 21.1.2022.

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

Investicija u znanje najbolje plaća kamate.“ 

—Benjamin Franklin