fbpx

Učilište Studium

Nastavnici i suradnici

Predavači Učilišta Studium su vrhunski stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom rada na području o kojem uče i predaju.

Slijedeći visoke standarde Učilišta Studium, nastavnici i suradnici s kojima surađujemo konstanto teže usavršavanju kako bi našim polaznicima mogli pružiti znanje koje odgovara potrebama modernog tržišta rada.

 

 

Trenutno Učilište Studium ima više od 45 predavača, nastavnika i suradnika koji konstanto ulažu trud kako bi svoje znanje prenijeli na naše polaznike te im tako omogućili izgradnju uspješnih karijera.

 

Predavači Učilišta Studium su vrhunski stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom rada na području o kojem uče i predaju.

Slijedeći visoke standarde Učilišta Studium, nastavnici i suradnici s kojima surađujemo konstanto teže usavršavanju kako bi našim polaznicima mogli pružiti znanje koje odgovara potrebama modernog tržišta rada.

 Trenutno Učilište Studium ima više od 45 predavača, nastavnika i suradnika koji konstanto ulažu trud kako bi svoje znanje prenijeli na naše polaznike te im tako omogućili izgradnju uspješnih karijera.

 

A

Anić Ivana

biotehničke znanosti

B

Bašljan Anita

biomedicina i zdravstvo

Borovac Borko

biomedicina i zdravstvo

Brezak Fijala Irena

društvene znanosti

Brkanić Nikolina

biomedicina i zdravstvo

C

Crnković Marija

biomedicina i zdravstvo

Cug Suzana

društvene znanosti

Ć

Ćorluka Mario

tehničke znanosti

D

Danilović Branislava

biomedicina i zdravstvo

Domitrović Ana

biomedicina i zdravstvo

Domšić Igor

humanističke znanosti

Dubrović Gabriel

društvene znanosti

Đ

Đurić Mladen

prirodne znanosti

F

Futać Ana

društvene znanosti

G

Grancarić Željka

tehničke znanosti

Grgić Knežević Saška

tehničke znanosti

H

Havlik Igor

biotehničke znanosti

Hinić Ilija

tehničke znanosti

J

Jerković Vanja

humanističke znanosti

Junger Marina

humanističke znanosti

K

Kaučić Tomislav

društvene znanosti

Kljajić Miroslav

društvene znanosti

Keserin Aleksandra

humanističke znanosti

Kobašević Dražen

tehničke znanosti

Kolar Josip

tehničke znanosti

Komnenov Vladana

biomedicina i zdravstvo

Korade Jurica

humanističke znanosti

Kovačević Ivan

društvene znanosti

Kuzmanić Kata

biomedicina i zdravstvo

M

Manjarić Pavić Tena

biomedicina i zdravstvo

Maksimović Andrea

humanističke znanosti

Mlinarić Mario

društvene znanosti

Mijatović Darko

biomedicina i zdravstvo

Musulin Matko

humanističke znanosti

P

Pačarić Tea

biomedicina i zdravstvo

Pavičić Iva

društvene znanosti

Pavleković Mario

društvene znanosti

Pavušin Ines

društvene znanosti

Petković Nikola

društvene znanosti

R

Radić Stjepan

humanističke znanosti

Radmanić Manuela

društvene znanosti

Radoš Marija

društvene znanosti

Rotim Stela

biotehničke znanosti

S

Sabolić Kristina

društvene znanosti

Spasovski Vesna

biomedicina i zdravstvo

Stošić Ana-Marija

humanističke znanosti

Š

Štefanac Ivan

biomedicina i zdravstvo

Štulina Kristijan

biomedicina i zdravstvo

T

Tanacković Jelena

društvene znanosti

Thes Snježana

biomedicina i zdravstvo

Tudić Ivana

humanističke znanosti

Tudić Ivan

tehničke znanosti

Tomljenović Željko

tehničke znanosti

Trusić Domagoj

društvene znanosti

V

Vujić Dinko

biotehničke znanosti

Z

Zarep Ivan

tehničke znanosti

A

Anić Ivana

biotehničke znanosti

B

Bašljan Anita

biomedicina i zdravstvo

Borovac Borko

biomedicina i zdravstvo

Brezak Fijala Irena

društvene znanosti

Brkanić Nikolina

biomedicina i zdravstvo

C

Crnković Marija

biomedicina i zdravstvo

Cug Suzana

društvene znanosti

Ć

Ćorluka Mario

tehničke znanosti

D

Danilović Branislava

biomedicina i zdravstvo

Domitrović Ana

biomedicina i zdravstvo

Domšić Igor

humanističke znanosti

Dubrović Gabriel

društvene znanosti

Đ

Đurić Mladen

prirodne znanosti

F

Futać Ana

društvene znanosti

G

Grancarić Željka

tehničke znanosti

Grgić Knežević Saška

tehničke znanosti

H

Havlik Igor

biotehničke znanosti

Hinić Ilija

tehničke znanosti

J

Jerković Vanja

humanističke znanosti

Junger Marina

humanističke znanosti

K

Kaučić Tomislav

društvene znanosti

Keserin Aleksandra

humanističke znanosti

Kljajić Miroslav

društvene znanosti

Kobašević Dražen

tehničke znanosti

Kolar Josip

tehničke znanosti

Komnenov Vladana

biomedicina i zdravstvo

Korade Jurica

humanističke znanosti

Kovačević Ivan

društvene znanosti

Kuzmanić Kata

biomedicina i zdravstvo

M

Manjarić Pavić Tena

biomedicina i zdravstvo

Mijatović Darko

biomedicina i zdravstvo

Maksimović Andrea

humanističke znanosti

Musulin Matko

humanističke znanosti

Mlinarić Mario

društvene znanosti

P

Pačarić Tea

biomedicina i zdravstvo

Pavičić Iva

društvene znanosti

Pavleković Mario

društvene znanosti

Pavušin Ines

društvene znanosti

Petković Nikola

društvene znanosti

R

Radić Stjepan

humanističke znanosti

Radmanić Manuela

društvene znanosti

Radoš Marija

društvene znanosti

Rotim Stela

biotehničke znanosti

S

Sabolić Kristina

društvene znanosti

Spasovski Vesna

biomedicina i zdravstvo

Stošić Ana-Marija

humanističke znanosti

Š

Štefanac Ivan

biomedicina i zdravstvo

Štulina Kristijan

biomedicina i zdravstvo

T

Tanacković Jelena

društvene znanosti

Thes Snježana

medicina i zdravstvo

Tomljenović Željko

tehničke znanosti

Trusić Domagoj

društvene znanosti

Tudić Ivan

tehničke znanosti

Tudić Ivana

humanističke znanosti

V

Vujić Dinko

biotehničke znanosti

Z

Zarep Ivan

tehničke znanosti

Polaznik je centar naših aktivnosti

Usmjereni smo na polaznike – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

PREDAVAČA

EDUCIRANIH OSOBA

gradova

„Ljudsko biće ne dostiže svoju punu visinu dok nije obrazovano.“ 

— Horace Mann