fbpx

Branislava Danilović

Medicinska skupina predmeta

Kvalifikacija

Dr. med

Radno iskustvo

Radno iskustvo u struci

4 godine
08/2017–11/2017
Doktor medicine u specijalističkoj ordinaciji obiteljske medicine

11/2017–Danas
Specijalizant opće interne medicine u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana

Dodatne informacije

Dodatna relevantna obrazovanja

Trenutno upisan Doktorski akademski studij na Medicinskom Fakultetu

Prepoznavanje i nefarmakološko liječenje mentalnih poremećaja u obiteljskoj medicini (Poslijediplomski tečaj trajne izobrazbe I.kategorije)

Trening na temu: Basic life support
Nacionalni kongres biomedicinskih znanosti

Edukacija na temu: Donacija i transplantacija organa i tkiva

Seminar na temu: “Istina i zablude o seksualno prenosivim bolestima”

Trening za vršnjačke edukatore, Teddy Bear Hospital (Bolnica za medvjediće)
8. Farmakoterapijski pristup na temu: “Arterijska hipertenzija – najmasovnija nezarazna bolest današnjice”

Zbrinjavanje bolesnika s reumatološkim oboljenjima u obiteljskoj medicini

Novi pristupi liječenju depresije

Aktiviraj srce, aktiviraj život-Entresto

11.Hrvatski kongres o aterosklerozi s međunarodnim sudjelovanjem

Dijabetes, KOPB i antikoagulacija u fokusu

Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika

Priznanja i postignuća

Autor dva studentska znanstveno istraživačka rada pod nazivom:
1. Ispitivanje odsustva M. palmaris longus u odnosu s dominantnom šakom
2. Ispitivanje učestalosti depresije u odnosu na spol i godinu studija među studentima medicine.

Dodatno

Kompetentna sa Microsoft Office™ tools (Word™, Excel™ and PowerPoint™) i Internetom.
Poznajem engleski (C1), španjolski (B1) i njemački (B1) jezik.
Posjeduje volontersko iskustvo i iskustvo održavanja raznih predavanja u sklopu rada u Domu zdravlja

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

UČILIŠTE STUDIUM

Kontaktirajte nas

UČILIŠTE STUDIUM – ustanova za obrazovanje odraslih

I. G. Kovačića 3, Vukovar

OIB: 04198000932
MB: 02722585
IBAN: HR6824070001100474208

Pošaljite email