fbpx

Igor Havlik

Biotehničke znanosti / Prehrambena skupina predmeta

Kvalifikacija

Magistar inženjer prehrambenog inženjerstva

Radno iskustvo u struci 

Zdenka mliječni proizvodi d.o.o.

Jedna godina rada u struci:

Rad u pogonu prerade mlijeka, svakodnevno praćenje parametara vezanih za skladištenje, preradu i sirenje mlijeka, praćenje tijeka proizvodnje i pakiranja gotovih proizvoda, organizacija rada unutar pojedinog pogona, edukacija radnika.

Iskustvo rada u nastavi

6 mjeseci (2020.- )

Dodatna relevantna obrazovanja

Edukacije

Edukacija o HACCP sustavu

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

UČILIŠTE STUDIUM

Kontaktirajte nas

UČILIŠTE STUDIUM – ustanova za obrazovanje odraslih

I. G. Kovačića 3, Vukovar

OIB: 04198000932
MB: 02722585
IBAN: HR6824070001100474208

Pošaljite email