fbpx

Ivan Kovačević

Društvene znanosti / Ekonomska skupina predmeta

Kvalifikacija

magistar ekonomije

Radno iskustvo

Radno iskustvo u struci

7 godina u srednjoj školi – Ekonomska škola Vukovar

10 godina u obrazovanju odraslih – učilište Studium

Odrađen pripravnički staž na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Vukovaru, odjel za gospodarstvo i Eu projekte (04. srpnja 2011. – 03.srpnja 2012.)

 

Iskustvo rada u nastavi

7 godina u srednjoj školi – Ekonomska škola Vukovar

10 godina u obrazovanju odraslih – učilište Studium

Dodatna relevantna obrazovanja

1999.-2001. – Srednja škola Valpovo

2001.-2003. – Ekonomska škola, Prva srednja škola Vukovar

2003.-2010. – Ekonomski fakultet Osijek, smjer marketing management

računalni operater (ENIAC d.o.o. za informatičko obrazovanje i informatički inžinjering)

potvrda pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičkog obrazovanja na Filozofskom fakultetu u Osijeku (2011/2012)

 

Priznanja i postignuća

Certifikat EU-e i Grada Vukovara o završenoj izobrazbi «Poduzetništvo u turizmu»

položen državni ispit 30. lipnja 2012. pri Ministarstvu uprave za višeg stručnog suradnika

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za nastavnika 12.ožujka 2015. pri Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Potvrda o sudjelovanju na seminaru „Engleski jezik u poduzetništvu” u sklopu projekta Modernizacija kurikuluma vježbenička tvrtka

Potvrda o sudjelovanju na stručnoj edukaciji „Knjigovodstvo za Vježbeničke tvrtke”

Potvrda o sudjelovanju na stručnoj edukaciji „Upravljanje projektnim ciklusom”

Potvrda o sudjelovanju na stručnoj edukaciji „Modernizirani kurikulum Vježbenička tvrtka”

Certifikat Assistant Trainer – Curriculum globALE, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Potvrda o andragoškom stručnom usavršavanju u Sklopu Projekta „Promocija cjeloživotnog učenja” u trajanju 336 sati

 

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

UČILIŠTE STUDIUM

Kontaktirajte nas

UČILIŠTE STUDIUM – ustanova za obrazovanje odraslih

I. G. Kovačića 3, Vukovar

OIB: 04198000932
MB: 02722585
IBAN: HR6824070001100474208

Pošaljite email