fbpx

Manuela Radmanić

Ekonomska skupina predmeta.

Kvalifikacija

Magistra ekonomije

Radno iskustvo

Radno iskustvo u struci

Predavač ekonomske grupe predmeta u Učilištu Studium.
3,5 godine

Iskustvo rada u nastavi

3 godine

Dodatne informacije

Dodatna relevantna obrazovanja

PPDMI,
Regionalna konferencija za andragoške djelatnike, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 29. siječnja 2019. – 30. siječnja 2019. temeljeno na projektu Promocija cjeloživotnog učenja,

Potvrda o pohađanju “Treninga o pedagoškim i metodičko-didaktičkim vještinama” u okviru projekta: INOVA II- inovativne inicijative za zapošljavanje u turizmu i ugostiteljstvu; trajanje 35 sati u period od 29.lipnja 2020. godine do 3. srpnja 2020. godine .

Potvrda o pohađanju “Treninga za rad s ranjivim skupinama” u okviru projekta: INOVA II- inovativne inicijative za zapošljavanje u turizmu i ugostiteljstvu; Trajanje 35 sati u period od 31.kolovoza 2020. godine do 5. rujna 2020. godine

 

 

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

UČILIŠTE STUDIUM

Kontaktirajte nas

UČILIŠTE STUDIUM – ustanova za obrazovanje odraslih

I. G. Kovačića 3, Vukovar

OIB: 04198000932
MB: 02722585
IBAN: HR6824070001100474208

Pošaljite email