fbpx

Dinko Vujić

Biotehničke znanosti / Poljoprivredna skupina predmeta

Kvalifikacija

dipl.ing.poljoprivrede – opći smjer

Radno iskustvo u struci 

Srednja škola Ilok

Predajem stručne predmete i držim praktičnu nastavu učenicima smjera agrotehničar, agroturistički tehničar, voćar-vinogradar-vinar, poljoprivredni tehničar opći i fitofarmaceut.

Radno iskustvo: 13 godina

Radno iskustvo u nastavi: 12 godina

Dodatna relevantna obrazovanja

Usavršavanja

Završio sam mnoga stručna usavršavanja u organizaciji savjetodavne službe, kao i usavršavanja u sklopu EU projekata (stručne – poljoprivredne tematike), prilikom polaganje stručnog ispita, završio sam i pedagoško-psihološku naobrazbu.

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

UČILIŠTE STUDIUM

Kontaktirajte nas

UČILIŠTE STUDIUM – ustanova za obrazovanje odraslih

I. G. Kovačića 3, Vukovar

OIB: 04198000932
MB: 02722585
IBAN: HR6824070001100474208

Pošaljite email