fbpx

osposobljavanja i usavršavanja

Ekonomija i trgovina

Suradnik/ica za izradu i provedbu EU projekata

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • Razlikovati glavne vrste EU fondova
 • Prepoznati važne informacije u natječajnoj dokumentaciji
 • Sudjelovati u izradi natječajne dokumentacije koristeći odgovarajuće alate
 • Sudjelovati u definiranju projektnih ciljeva, rezultata i aktivnosti
 • Sudjelovati u popunjavanju prijave projekta kroz aplikacijske obrasce
 • Sudjelovati u priprema projektnih izvještaja i provedbi projekta
 • Primijeniti osnova zaštite na radu
Uvjeti za upis

U program osposobljavanjaza poslove suradnik za izradu i provedbu EU projekata mogu se upisati osobe koje.

 • Imaju završenu minimalno srednju školu

 

Voditelj/ica za izradu i provedbu EU projekata

Postoji velika potražnja za osobama, odnosno znanjima, vještinama te pripadajućom samostalnosti i odgovornosti, koje će osigurati ovo usavršavanje.

o programu
Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

 

 • Analizirati i izraditi kompletnu natječajnu dokumentaciju koristeći odgovarajuće alate za pripremu projekta
 • Formulirati projektne ciljeve, rezultate i identificirati aktivnosti u skladu s prethodno provedenim analizama te izraditi Gantogram aktivnosti
 • Odrediti ključne aspekte održivosti projekta i opisati doprinos horizontalnim pitanjima
 • Identificirati sve projektne troškove, pripremiti tablicu proračuna, odrediti udjele u financiranju i novčani tok projekta
 • Upravljati projektom u skladu s općim i posebnim pravilima ugovora
  Pripremiti i pravilno provesti postupke javne nabave
 • Provesti postupak evaluacije projekta, te , izraditi završno izvješće
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od opasnosti na radnom mjestu i pružanja prve pomoći.
uvjeti za upis

U program usavršavanja za poslove voditelja/ice za izradu i provedbu EU projekata mogu se upisati osobe koje:

 • Imaju stečenu minimalno višu stručnu spremu/prvostupnik

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

“Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki”

—Aristotel