fbpx

prijave

Voditelj/ica za izradu i provedbu EU projekata

o programu
Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

 

 • Analizirati i izraditi kompletnu natječajnu dokumentaciju koristeći odgovarajuće alate za pripremu projekta
 • Formulirati projektne ciljeve, rezultate i identificirati aktivnosti u skladu s prethodno provedenim analizama te izraditi Gantogram aktivnosti
 • Odrediti ključne aspekte održivosti projekta i opisati doprinos horizontalnim pitanjima
 • Identificirati sve projektne troškove, pripremiti tablicu proračuna, odrediti udjele u financiranju i novčani tok projekta
 • Upravljati projektom u skladu s općim i posebnim pravilima ugovora
  Pripremiti i pravilno provesti postupke javne nabave
 • Provesti postupak evaluacije projekta, te , izraditi završno izvješće
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od opasnosti na radnom mjestu i pružanja prve pomoći.
uvjeti za upis

U program usavršavanja za poslove voditelja/ice za izradu i provedbu EU projekata mogu se upisati osobe koje:

 • Imaju stečenu minimalno višu stručnu spremu/prvostupnik

Voditelj/ica za izradu i provedbu EU projekata

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.