fbpx

osposobljavanja i usavršavanja

Elektrotehnika, Računarstvo, Strojarstvo

Monter fotonaponskih sustava

Polaznik po završetku programa može
 • Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja prostora ili krova na lokaciji elektrane.
 • Montirati elektranu na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije.
 • Puštati u pogon i nadzirati rad fotonaponske elektrane spojene na energetsku mrežu.
 • Postavljati, spajati i puštati u pogon autonomnu elektranu.
 • Nadzirati rad elektrane putem Interneta.
 • Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjati kvarove pri zastoju rada elektrane.
 • Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.
Uvjeti za upis
 • Završena srednja škola iz područja strojarstva ili elektrotehnike,
 • Najmanje 15 godina života,
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Rukovatelj/ica CNC tokarilicom i CNC glodalicom

Polaznik po završetku programa može
 • Razlikovati dijelove CNC tokarilice i CNC glodalice, uređaje, opremu i alate te objasniti njihove funkcije.
 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s CNC tokarilicom i CNC glodalicom, uređajima, opremom i alatima.
 • Čitati tehnički crtež i izraditi tehnološku dokumentaciju jednostavnijih izradaka.
 • Izraditi i primijeniti program za izradu jednostavnijih izradaka na CNC strojevima.
 • Izraditi izradak prema napisanom programu na CNC strojevima.
 • Ispitati program izratka u simulacijskom načinu provjere stroja, optimizirati putanju alata i izvršiti jednostavnije ispravke programa ako se pojavljuju greške.
 • Pripremiti CNC tokarilicu i CNC glodalicu, uređaje, opremu i alate za početak rada i za serijsku proizvodnju izratka.
 • Rukovati CNC tokarilicom i CNC glodalicom, uređajima, opremom i alatima na stručan i siguran način.
 • Odabrati rezne alate i prepoznati istrošenost ili oštećenje alata koji se koriste na CNC strojevima.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.
uvjeti za upis
 • Završena srednja škola,
 • Najmanje 18 godina života,
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,
 • Poznavanje osnova računalstva.

Autogeni zavarivač - rezač

Polaznik po završetku programa može
 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za autogeno zavarivanje-rezanje.
 • Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima.
 • Razlikovati dijelove uređaja, opreme i alata i objasniti njihove funkcije.
 • Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija.
 • Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada, rukovati njima na stručan i siguran način te ih pravilno transportirati i odlagati (skladištiti).
 • Provoditi preglede uređaja, opreme i alata, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju.
 • Otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove na uređajima, opremi i alatima, zamijeniti oštećene i istrošene dijelove.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.
Uvjeti za upis
 • Završena osnovna škola
 • Najmanje 18 godina života
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove

Zavarivač MIG - MAG postupkom

Polaznik po završetku programa može
 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za zavarivanje MIG-MAG postupkom.
 • Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima.
 • Razlikovati dijelove uređaja, opreme i alata i objasniti njihove funkcije.
 • Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija.
 • Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada, rukovati njima na stručan i siguran način te ih pravilno transportirati i odlagati (skladištiti).
 • Provoditi preglede uređaja, opreme i alata, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju.
 • Otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove na uređajima, opremi i alatima, zamijeniti oštećene i istrošene dijelove.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.
Uvjeti za upis
 • Završena osnovna škola,
 • Najmanje 18 godina života
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove

Zavarivač REL postupkom

Polaznik po završetku programa može
 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za ručno elektrolučno zavarivanje-REL.
 • Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima.
 • Razlikovati dijelove uređaja, opreme i alata i objasniti njihove funkcije,
 • Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija.
 • Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada, rukovati njima na stručan i siguran način te ih pravilno transportirati i odlagati (skladištiti).
 • Provoditi preglede uređaja, opreme i alata, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju.
 • Otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove na uređajima, opremi i alatima, zamijeniti oštećene i istrošene dijelove.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.
Uvjeti za upis
 • Završena osnovna škola
 • Najmanje 18 godina života
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove

Zavarivač TIG postupkom

Polaznik po završetku programa može
 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za zavarivanje TIG postupkom.
 • Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima.
 • Razlikovati dijelove uređaja, opreme i alata i objasniti njihove funkcije.
 • Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija.
 • Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada, rukovati njima na stručan i siguran način te ih pravilno transportirati i odlagati (skladištiti).
 • Provoditi preglede uređaja, opreme i alata, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju.
 • Otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove na uređajima, opremi i alatima, zamijeniti oštećene i istrošene dijelove.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

 

Uvjeti za upis
 • Završena osnovna škola
 • Najmanje 18 godina života
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove

Monter solarno toplovodnih sustava

Polaznik po završetku programa može
 • Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja krova ili prostora na zadanoj lokaciji.
 • Koristiti kataloge i priručnike pri narudžbi instalacijskih elemenata i komponenata sustava.
 • Montirati solarno toplovodni sustav na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije.
 • Puštati u pogon solarni toplovodni sustav i provjeravati funkcionalnost sustava.
 • Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjanja kvarova pri zastoju rada sustava.
 • Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.
Uvjeti za upis
 • Završena srednja škola iz područja strojarstva ili elektrotehnike,
 • Najmanje 15 godina života,
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Izrada i montaža ALU i PVC stolarije

Kompetencije koje polaznik stječe
 • razlikovati vrste, konstrukcije i namjenu ALU i PVC profila, okova i pripadajućih elemenata,
 • pripremiti alate, pribor i strojeve za izradu ALU i PVC stolarije
 • koristiti strojeve i alate za poslove izrade ALU i PVC stolarije na ispravan način,
 • izraditi i montirati ALU i PVC stolariju, temeljem utvrđene procedure i dobivenih uputa,
 • odabrati i primijeniti odgovarajuća zaštitna sredstva i opremu na pravilan način.
 • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za obavljanje poslova izrade i montaže ALU i PVC stolarije može se upisati osoba koja ima navršenih 18 godina i:

 • Završenu najmanje osnovnu školu
 • Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje rada na stroju

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

“Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki”

—Aristotel