fbpx

prijave

Izrada i montaža ALU i PVC stolarije

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • razlikovati vrste, konstrukcije i namjenu ALU i PVC profila, okova i pripadajućih elemenata,
 • pripremiti alate, pribor i strojeve za izradu ALU i PVC stolarije
 • koristiti strojeve i alate za poslove izrade ALU i PVC stolarije na ispravan način,
 • izraditi i montirati ALU i PVC stolariju, temeljem utvrđene procedure i dobivenih uputa,
 • odabrati i primijeniti odgovarajuća zaštitna sredstva i opremu na pravilan način.
 • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za obavljanje poslova izrade i montaže ALU i PVC stolarije može se upisati osoba koja ima navršenih 18 godina i:

 • Završenu najmanje osnovnu školu
 • Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje rada na stroju

Izrada i montaža ALU i PVC stolarije

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.