fbpx

prijave

Monter fotonaponskih sustava

Polaznik po završetku programa može
 • Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja prostora ili krova na lokaciji elektrane.
 • Montirati elektranu na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije.
 • Puštati u pogon i nadzirati rad fotonaponske elektrane spojene na energetsku mrežu.
 • Postavljati, spajati i puštati u pogon autonomnu elektranu.
 • Nadzirati rad elektrane putem Interneta.
 • Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjati kvarove pri zastoju rada elektrane.
 • Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.
Uvjeti za upis
 • Završena srednja škola iz područja strojarstva ili elektrotehnike,
 • Najmanje 15 godina života,
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Monter fotonaponskih sustava

Obrazac prijave

Monter fotonaponskih sustava

Polaznik po završetku programa može
 • Razlikovati dijelove CNC tokarilice i CNC glodalice, uređaje, opremu i alate te objasniti njihove funkcije.
 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s CNC tokarilicom i CNC glodalicom, uređajima, opremom i alatima.
 • Čitati tehnički crtež i izraditi tehnološku dokumentaciju jednostavnijih izradaka.
 • Izraditi i primijeniti program za izradu jednostavnijih izradaka na CNC strojevima.
 • Izraditi izradak prema napisanom programu na CNC strojevima.
 • Ispitati program izratka u simulacijskom načinu provjere stroja, optimizirati putanju alata i izvršiti jednostavnije ispravke programa ako se pojavljuju greške.
 • Pripremiti CNC tokarilicu i CNC glodalicu, uređaje, opremu i alate za početak rada i za serijsku proizvodnju izratka.
 • Rukovati CNC tokarilicom i CNC glodalicom, uređajima, opremom i alatima na stručan i siguran način.
 • Odabrati rezne alate i prepoznati istrošenost ili oštećenje alata koji se koriste na CNC strojevima.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.
Uvjeti za upis
 • Završena srednja škola iz područja strojarstva ili elektrotehnike,
 • Najmanje 15 godina života,
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.