fbpx

prijave

Monter solarno toplovodnih sustava

Polaznik po završetku programa može
 • Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja krova ili prostora na zadanoj lokaciji.
 • Koristiti kataloge i priručnike pri narudžbi instalacijskih elemenata i komponenata sustava.
 • Montirati solarno toplovodni sustav na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije.
 • Puštati u pogon solarni toplovodni sustav i provjeravati funkcionalnost sustava.
 • Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjanja kvarova pri zastoju rada sustava.
 • Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.
Uvjeti za upis
 • Završena srednja škola iz područja strojarstva ili elektrotehnike,
 • Najmanje 15 godina života,
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Monter solarno toplovodnih sustava

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.