fbpx

prijave

Jednostavni poslovi u zanimanju fasader

Polaznik po završetku programa može

· Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala kod fasaderskih radova
· Razlikovati i pripremiti alat, pribor, strojeve i pomagala za izvođenje fasaderskih radova
· Koristiti alat, pribor, strojeve i pomagala na siguran i stručan način
· Izdvoditi jednostavnije postupke u izradi fasada na građevinskim objektima.
· Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Uvjeti upisa

· 18 godina života
· završenu osnovnu školu
· liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju fasader

Jednostavni poslovi u zanimanju fasader

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.