fbpx

prijave

Jednostavni poslovi u zanimanju krovopokrivač

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

1. Razlikovati vrste i svojstva materijala za krovopokrivačke i izolaterske radove.
2. Izvesti pripremne radove za krovopokrivačke i izolaterske poslove.
3. Izvesti jednostavne krovopokrivačke i pomoćne izolaterske radove.
4. Koristiti i održavati potrebne alate, strojeve pribor i materijale na siguran način.
5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći.

Uvjeti za upis

18 godina života
završena osnovna škola
liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova KROVOPOKRIVAČA.

Jednostavni poslovi u zanimanju krovopokrivač

Obrazac prijave

Obrada podataka

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.