fbpx

prijave

Jednostavni poslovi u zanimanju monter suhe gradnje

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

1. Odabrati i pripremiti materijal za poslove montera suhe gradnje
2. Koristiti alat, pribor, pomagala i strojeve za poslove suhe gradnje na stručan i siguran način
3. Pripremiti podlogu za izvođenje radova suhe gradnje
4. Izvoditi jednostavne poslove za izradu suhe gradnje
5. Primijeniti pravila za zaštitu na radu, zaštitu d požara i pružanje prve pomoći

Uvjeti za upis

– završena osnovna škola
– navršenih 18 godina starosti
– liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti

Jednostavni poslovi u zanimanju monter suhe gradnje

Obrazac prijave

Obrada podataka

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.