fbpx

prijave

Jednostavni poslovi u zanimanju soboslikar-ličilac

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

1. Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala za soboslikarsko – ličilačke radove
2. Izvesti pripremne radove na različitim vrstama podlogama (drvenim, mineralnim, metalnim)
3. Koristiti soboslikarsko – ličilački pribor, alate i osnovne strojeve za bojenje i ličenje na pravilan način i siguran način
4. Izvoditi jednostavne soboslikarsko – ličilačke radove
5. Održavati i čistiti alat i pribor te zbrinjavati otpad na ekološki način
6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju soboslikar – ličilac može se upisati osoba koja ima:
– završenu osnovnu školu
– navršenih 18 godina
– liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova

Jednostavni poslovi u zanimanju soboslikar-ličilac

Obrazac prijave

Obrada podataka

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.