fbpx

prijave

Jednostavni poslovi u zanimanju zidar

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

1. Razlikovati vrste i svojstva građevinskog materijala za zidarske radove
2. Izvesti pripremne radove za izvođenje zidarskih poslova na gradilištu .
3. Rukovati zidarskim alatima, priborom i strojevima na pravilan i stručan način
4. Izvesti jednostavne poslove pri zidanju ravnih zidova, betoniranju nadvoja i stupova te vanjsko i unutrašnje žbukanje
5. Sudjelovati u izradi složenijih betonskih elemenata
6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju zidar može se upisati osoba sa:
– najmanje završenom osnovnom školom
– navršenih 18 godina života
– liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju zidar

Jednostavni poslovi u zanimanju zidar

Obrazac prijave

Obrada podataka

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.