fbpx

prijave

Jednostavni poslovi u zanimanju tesar

Polaznik po završetku programa može

· Razlikovati vrste i svojstva materijala kod tesarskih radova.
· Rukovati tesarskim priborom, alatima i osnovnim strojevima na pravilan i siguran način.
· Izvoditi jednostavne tesarske radove i oblikovati drvenu građu.
· Sudjelovati u izvedbi složenijih tesarskih radova pri izradi krovišta.
· Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.

Uvjeti upisa

· prethodno završenu osnovnu školu
· najmanje 18 godina starosti
· liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara

Jednostavni poslovi u zanimanju tesar

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.