fbpx

osposobljavanje i usavršavanje

Osobne usluge

Gerontodomaćica

Stručni sadržaji omogućuju polaznicima stjecanje stručnih znanja i vještina za profesionalno obavljanje djelatnosti frizera.

Polaznik po završetku programa može
 • Prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe.
 • Prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.
 • Koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta.
 • Prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva.
 • Komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.
 • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.
Uvjeti za upis
 • Završena osnovna škola,
 • Najmanje 18 godina života
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove

Osnovni poslovi manikure

Stjecanje znanja, vještina, stajališta i vrijednosti za stručno i kreativno obavljanje poslova u okviru kozmetičkog zanimanja.

Polaznik po završetku programa može
 • Pripremiti radni prostor, opremu i materijal za rad.
 • Prepoznati promjene na noktima i koži šake te odlučiti o usluživanju klijenta.
 • Izvesti manikuru prirodnog nokta i primijeniti osnovni tretman njege ruku.
 • Izvesti ugradnju umjetnih noktiju.
 • Komunicirati na primjeren način te primijeniti pravila poslovnog bontona.
 • Osigurati, provoditi i primjenjivati higijenske uvjete pri radu u salonu uz korištenje prikladne zaštitne odjeće, obuće i pribora.
uvjeti za upis
 • Završena osnovna škola,
 • Najmanje 18 godina života.

Pomoćnik u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Polaznik po završetku programa može
 • Razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima.
 • Provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka.
 • Osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole.
 • Komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima.
 • Koristiti podršku mobilnog stručnog tima.
 • Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.
Uvjeti za upis
 • Završena četverogodišnja srednja škola
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove
 • Poznavanje osnova rada na računalu.

Instruktor grupnog fitnesa uz glazbu

Kome je namijenjen program
 • Trenerima, instruktorima, voditeljima i sl. koji nemaju uvjete propisane zakonom i žele se stručno osposobiti
 • Sportskim udrugama, trgovačkim društvima i fizičkim osobama koji provode grupnu rekreaciju građana i žele formalizirati svoje znanje (fitness, zumba, aerobic, workout, teretane…)
 • Hotelima, koji provode sportske programe
 • Svima koji započinju sportsku djelatnost i žele zadovoljiti zakonske uvjete
Prednosti koje stječete završetkom našeg verificiranog programa

Program koji provodimo odobren je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i upisuje se u e-radnu knjižicu te njime zadovoljavate propisane uvjete Zakonom o sportu o stručnoj osposobljenosti.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Prepoznati i razlikovati oblik i građu ljudskoga tijela, osnovne mehaničke, fizičke i biokemijske funkcije različitih organskih sustava, osobito lokomotornog sustava te energetske procese koji se odvijaju u organizmu pri mirovanju i fizičkoj aktivnosti.
 • Objasniti strukturalne i funkcionalne dijelove sportskog treninga te ih demonstrirati na primjerima motoričkih sadržaja grupnog fitnesa uz glazbu.
 • Navesti osnovne principe pravilne prehrane i objasniti funkciju osnovnih dodataka prehrani
 • Prepoznati nepravilan položaj tijela s obzirom na kralježnicu i demonstrirati pravilno držanje.
 • Komunicirati na primjeren način i primjeniti pravila dobre i uspješne komunikacije.
 • Objasniti i primijeniti pravila metodike grupnog fitnesa uz glazbu.
 • Prepoznati strukturu i brzinu glazbe uz koju se izvodi vježbanje te demonstrirati osnovne korake pripadajućeg oblika grupnog fitnesa uz glazbu pravilnom tehnikom izvođenja.
 • Prepoznati rizike i opasnosti te primijeniti mjere zaštite na radu i pravila pružanja prve pomoći.
 • Provoditi klasični oblik treninga grupnog fitnesa uz glazbu, step i trening grupnog fitnesa uz glazbu s opterećenjem uz pravilan odabir metodičkih principa.
Uvjeti za upis
 • Završena četverogodišnja srednja škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.
 • Prijeđeni prag/razredbeni postupak za provjeru specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja(funkcionalne i motoričke sposobnosti) provodimo u sportskoj dvorani, a za izravan upis potreban je dokaz o prijeđenom razredbenom pragu na Kineziološkom fakultetu ili Studijskom centru za izobrazbu trenera ili pri Hrvatskom olimpijskom odboru.
 • Prema Zakonu o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94,13, 85/15, 19/16):
 • Pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti moraju ugovoriti obavljanje stručnih poslova sa za to odgovarajućim, odnosno stručno osposobljenim osobama.
 • Fizičke osobe, uz ostale uvjete koje moraju zadovoljiti prema navedenom zakonu, mogu samostalno obavljati sportske djelatnosti sportske pripreme, sportske rekreacije i sportske poduke ako imaju za to odgovarajuću stručnu spremu, odnosno stručnu osposobljenost.
 • Osobe koje obavljaju poslove trenera najmanje 15 godina ili koje su osvojile medalju na olimpijskim igrama, europskim ili svjetskim seniorskim prvenstvima, stručnu osposobljenost moraju steći u za to predviđenom roku.

Maser

Polaznik po završetku programa može
 • Prepoznati i objasniti građu i funkciju organa i organskih sustava.
 • Prepoznati bolesna stanja kože i promjenama na koži.
 • Primijeniti klasičnu ručnu masažu na pravilan način i izvesti različite hvatove klasične masaže na pravilan način.
 • Prepoznati i objasniti indikacije i kontraindikacije za primjenu klasične masaže.
 • Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
 • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.
 • Komunicirati na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona.
Uvjeti za upis
 • Završena srednja škola
 • Najmanje 18 godina života
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove

Instruktor fitnesa u dvorani

Kome je namijenjen program
 • Trenerima, instruktorima, voditeljima i sl. koji nemaju uvjete propisane zakonom i žele se stručno osposobiti
 • Sportskim udrugama, trgovačkim društvima i fizičkim osobama koji provode grupnu rekreaciju građana i žele formalizirati svoje znanje (fitness, zumba, aerobic, workout, teretane…)
 • Hotelima, koji provode sportske programe
 • Svima koji započinju sportsku djelatnost i žele zadovoljiti zakonske uvjete

 

Prednosti koje stječete završetkom našeg verificiranog programa

Program koji provodimo odobren je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i upisuje se u e-radnu knjižicu te njime zadovoljavate propisane uvjete Zakonom o sportu o stručnoj osposobljenosti.

Kompetencije koje polaznik stječe
 • Prepoznati i razlikovati građu ljudskoga tijela, osnovne mehaničke i biokemijske funkcije različitih organskih sustava, osobito lokomotornog sustava te energetske procese koji se odvijaju u organizmu pri mirovanju i fizičkoj aktivnosti
 • Razlikovati aerobni i anaerobni energetski sustav i odabrati adekvatnu tjelesnu aktivnost koja je usklađena s aerobnim i anaerobnim pragom svakog polaznika fitnesa.
 • Prilagoditi principe vježbanja motoričkim i funkcionalnim sposobnostima polaznika fitnesa, te odabrati najbolji oblik vježbanja i metodu.
 • Planirati fitnes trening za svakog pojedinog vježbača fitnesa u teretani ( odabrati sprave i vježbe, odrediti intenzitet i dužinu vježbanja )
 • Organizirati, provoditi i nadzirati treninge raznih vježbača fitnesa u teretani
 • Komunicirati na primjeren i kulturan način s polaznicima fitnesa
 • Primijeniti pravila zaštite na radu u prostorima teretane i pružiti prvu pomoć polaznicima fitnesa
Uvjeti za upis
 • Završena četverogodišnja srednja škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.
 • Prijeđeni prag/razredbeni postupak za provjeru specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja(funkcionalne i motoričke sposobnosti) provodimo u sportskoj dvorani, a za izravan upis potreban je dokaz o prijeđenom razredbenom pragu na Kineziološkom fakultetu ili Studijskom centru za izobrazbu trenera ili pri Hrvatskom olimpijskom odboru.

Prema Zakonu o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94,13, 85/15, 19/16):

 • Pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti moraju ugovoriti obavljanje stručnih poslova sa za to odgovarajućim, odnosno stručno osposobljenim osobama.
 • Fizičke osobe, uz ostale uvjete koje moraju zadovoljiti prema navedenom zakonu, mogu samostalno obavljati sportske djelatnosti sportske pripreme, sportske rekreacije i sportske poduke ako imaju za to odgovarajuću stručnu spremu, odnosno stručnu osposobljenost.
 • Osobe koje obavljaju poslove trenera najmanje 15 godina ili koje su osvojile medalju na olimpijskim igrama, europskim ili svjetskim seniorskim prvenstvima, stručnu osposobljenost moraju steći u za to predviđenom roku.

Specijalist/ica zaštite na radu

Usavršavanje je namijenjeno za
 • Osobe koje su poslali poslodavci ili ovlaštenici poslodavca, koji zapošljavaju do 49 radnika, koji će sami obavljati poslove zaštite na radu ili će ih povjeriti svom ovlašteniku;
 • Osobe koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca koji zapošljavaju do 49 radnika (čl.19. st.3. i čl.20.st.2. Zakona o zaštiti na radu, N.N., br. 71/14, 118/14 i 154/14, te čl.2. i čl.3. st. 1. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, N.N., br. 112/14, 43/15 i 72/15);
 • Osobe koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod onih poslodavaca koji zapošljavaju od 50 do uključivo 249 radnika i kod kojih najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima (čl.7., st. 2., čl.8. st.1. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu N.N., br. 112/14, 43/15 i 72/15);
 • Osobe koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca koji zapošljavaju od 250 do 499 radnika i više od 500 radnika i kod kojeg najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima (čl.8. st 1. i st.2. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu N.N.,br.112/14, 43/15 i 72/15)
 • Osobe koje se žele usavršiti za stručnjaka/inju zaštite na radu I. stupnja i zaposliti se na ovim poslovima kod poslodavaca.

Polaznici usavršavanja su osobe koje poslodavac uputi na usavršavanje ili osobe koje će polaziti usavršavanje za vlastite potrebe radi lakšeg zapošljavanja ili promjene poslova koje radnik obavlja.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • Obavljati poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja na stručan i siguran način
 • Izraditi procjenu rizika
 • Primijeniti pozitivne propise iz područja zaštite na radu, tehničkih standarda i normi, kojima se razina rizika od opasnosti, štetnosti i napora može umanjiti ili svesti na prihvatljivu mjeru,
 • Provoditi interne nadzore procesa rada i opreme, pregledati i sudjelovati u provođenju ispitivanja radnog okoliša, sredstva rada i instalacija, prepoznavati vrste opasnosti i štetnosti te rizike u procesu rada kao i primijeniti odgovarajuća pravila zaštite na radu,
 • Organizirati osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način,
 • Koristiti znakove sigurnosti i natpisa u skladu s utvrđenim pravilima,
 • Voditi propisane evidencije i pismohrane isprava iz područja zaštite na radu,
 • Provoditi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i pružati stručnu pomoć poslodavcu, ovlaštenicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu,
 • Provoditi suradnju s tijelima inspekcije rada, sudjelovati u inspekcijskim nadzorima i surađivati sa specijalistima medicine rada,
 • Organizirati zaštitu na radu i primijeniti pravila zaštite na radu kod poslodavca,
 • Prijaviti ozljede na radu sukladno zakonskim propisima te obavljati analize i istraživanja uzroka nastanka ozljeda radi sprječavanja ponavljanja istih,
 • Obavještavati poslodavca i odgovarajuće službe poslodavca o stanju zaštite na radu, potrebnim mjerama i aktivnostima za otklanjanje uočenih nedostataka,
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći kao i mjere zaštite okoliša,
 • Unapređivati stanja zaštite na radu uključivo i prevenciju stresa na radu i u vezi s radom.
Uvjeti za upis
 • 18 godina života,
 • Minimalno srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju,
 • Minimalno radno iskustvo 6 mjeseci kod poslodavca,
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

Program usavršavanja za poslove specijalista zaštite na radu provodi se sa ciljem da se polaznici usavrše sukladno potrebama za obavljanje poslova zaštite na radu za određenog poslodavca i/ili ovlaštenika poslodavca.

Završetkom programa polaznici ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N., br. 112/14, 43/15 i 72/15).

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

“Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki”

—Aristotel