fbpx

prijave

Čišćenje i održavanje javnih površina

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

• Razlikovati i primijeniti osnovna pravila održavanja higijene na radnom mjestu
• Provesti osnovne postupke ekološkog zbrinjavanja otpada
• Komunicirati na primjeren način na radnom mjestu
• Koristiti pribor, uređaje i sredstva za čišćenje i održavanje javnih površina na pravilan i siguran način
• Provoditi osnovne postupke čišćenja i održavanja javnih površina
• Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnove prve pomoći

Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za poslove čišćenja i održavanja javnih površina mogu se upisati osobe s:

• najmanje završenom osnovnom školom
• navršenih 18 godina života
• liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova čišćenja i održavanja javnih površina Fpraktična nastava

 

Čišćenje i održavanje javnih površina

Obrazac prijave

Obrada podataka

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.