fbpx

prijave

Instruktor fitnesa u dvorani

Kome je namijenjen program
 • Trenerima, instruktorima, voditeljima i sl. koji nemaju uvjete propisane zakonom i žele se stručno osposobiti
 • Sportskim udrugama, trgovačkim društvima i fizičkim osobama koji provode grupnu rekreaciju građana i žele formalizirati svoje znanje (fitness, zumba, aerobic, workout, teretane…)
 • Hotelima, koji provode sportske programe
 • Svima koji započinju sportsku djelatnost i žele zadovoljiti zakonske uvjete

 

Prednosti koje stječete završetkom našeg verificiranog programa

Program koji provodimo odobren je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i upisuje se u e-radnu knjižicu te njime zadovoljavate propisane uvjete Zakonom o sportu o stručnoj osposobljenosti.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • Prepoznati i razlikovati građu ljudskoga tijela, osnovne mehaničke i biokemijske funkcije različitih organskih sustava, osobito lokomotornog sustava te energetske procese koji se odvijaju u organizmu pri mirovanju i fizičkoj aktivnosti
 • Razlikovati aerobni i anaerobni energetski sustav i odabrati adekvatnu tjelesnu aktivnost koja je usklađena s aerobnim i anaerobnim pragom svakog polaznika fitnesa.
 • Prilagoditi principe vježbanja motoričkim i funkcionalnim sposobnostima polaznika fitnesa, te odabrati najbolji oblik vježbanja i metodu.
 • Planirati fitnes trening za svakog pojedinog vježbača fitnesa u teretani ( odabrati sprave i vježbe, odrediti intenzitet i dužinu vježbanja )
 • Organizirati, provoditi i nadzirati treninge raznih vježbača fitnesa u teretani
 • Komunicirati na primjeren i kulturan način s polaznicima fitnesa
 • Primijeniti pravila zaštite na radu u prostorima teretane i pružiti prvu pomoć polaznicima fitnesa
Uvjeti za upis
 • Završena četverogodišnja srednja škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.
 • Prijeđeni prag/razredbeni postupak za provjeru specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja(funkcionalne i motoričke sposobnosti) provodimo u sportskoj dvorani, a za izravan upis potreban je dokaz o prijeđenom razredbenom pragu na Kineziološkom fakultetu ili Studijskom centru za izobrazbu trenera ili pri Hrvatskom olimpijskom odboru.

Prema Zakonu o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94,13, 85/15, 19/16):

 • Pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti moraju ugovoriti obavljanje stručnih poslova sa za to odgovarajućim, odnosno stručno osposobljenim osobama.
 • Fizičke osobe, uz ostale uvjete koje moraju zadovoljiti prema navedenom zakonu, mogu samostalno obavljati sportske djelatnosti sportske pripreme, sportske rekreacije i sportske poduke ako imaju za to odgovarajuću stručnu spremu, odnosno stručnu osposobljenost.
 • Osobe koje obavljaju poslove trenera najmanje 15 godina ili koje su osvojile medalju na olimpijskim igrama, europskim ili svjetskim seniorskim prvenstvima, stručnu osposobljenost moraju steći u za to predviđenom roku.

Instruktor fitnesa u dvorani

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.