fbpx

prijave

Instruktor grupnog fitnesa uz glazbu

Kome je namijenjen program
 • Trenerima, instruktorima, voditeljima i sl. koji nemaju uvjete propisane zakonom i žele se stručno osposobiti
 • Sportskim udrugama, trgovačkim društvima i fizičkim osobama koji provode grupnu rekreaciju građana i žele formalizirati svoje znanje (fitness, zumba, aerobic, workout, teretane…)
 • Hotelima, koji provode sportske programe
 • Svima koji započinju sportsku djelatnost i žele zadovoljiti zakonske uvjete
Prednosti koje stječete završetkom našeg verificiranog programa

Program koji provodimo odobren je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i upisuje se u e-radnu knjižicu te njime zadovoljavate propisane uvjete Zakonom o sportu o stručnoj osposobljenosti.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • Prepoznati i razlikovati oblik i građu ljudskoga tijela, osnovne mehaničke, fizičke i biokemijske funkcije različitih organskih sustava, osobito lokomotornog sustava te energetske procese koji se odvijaju u organizmu pri mirovanju i fizičkoj aktivnosti.
 • Objasniti strukturalne i funkcionalne dijelove sportskog treninga te ih demonstrirati na primjerima motoričkih sadržaja grupnog fitnesa uz glazbu.
 • Navesti osnovne principe pravilne prehrane i objasniti funkciju osnovnih dodataka prehrani
 • Prepoznati nepravilan položaj tijela s obzirom na kralježnicu i demonstrirati pravilno držanje.
 • Komunicirati na primjeren način i primjeniti pravila dobre i uspješne komunikacije.
 • Objasniti i primijeniti pravila metodike grupnog fitnesa uz glazbu.
 • Prepoznati strukturu i brzinu glazbe uz koju se izvodi vježbanje te demonstrirati osnovne korake pripadajućeg oblika grupnog fitnesa uz glazbu pravilnom tehnikom izvođenja.
 • Prepoznati rizike i opasnosti te primijeniti mjere zaštite na radu i pravila pružanja prve pomoći.
 • Provoditi klasični oblik treninga grupnog fitnesa uz glazbu, step i trening grupnog fitnesa uz glazbu s opterećenjem uz pravilan odabir metodičkih principa.
Uvjeti za upis
 • Završena četverogodišnja srednja škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.
 • Prijeđeni prag/razredbeni postupak za provjeru specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja(funkcionalne i motoričke sposobnosti) provodimo u sportskoj dvorani, a za izravan upis potreban je dokaz o prijeđenom razredbenom pragu na Kineziološkom fakultetu ili Studijskom centru za izobrazbu trenera ili pri Hrvatskom olimpijskom odboru.
 • Prema Zakonu o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94,13, 85/15, 19/16):
 • Pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti moraju ugovoriti obavljanje stručnih poslova sa za to odgovarajućim, odnosno stručno osposobljenim osobama.
 • Fizičke osobe, uz ostale uvjete koje moraju zadovoljiti prema navedenom zakonu, mogu samostalno obavljati sportske djelatnosti sportske pripreme, sportske rekreacije i sportske poduke ako imaju za to odgovarajuću stručnu spremu, odnosno stručnu osposobljenost.
 • Osobe koje obavljaju poslove trenera najmanje 15 godina ili koje su osvojile medalju na olimpijskim igrama, europskim ili svjetskim seniorskim prvenstvima, stručnu osposobljenost moraju steći u za to predviđenom roku.

Instruktor grupnog fitnesa uz glazbu

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.