fbpx

prijave

Jednostavni poslovi u zanimanju dimnjačar/ka

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

1. Izvršiti postupke čišćenja pojedinih vrsta dimnjaka uz nadzor majstora dimnjačara
2. Održavati i čistiti uređaje za loženje prema pravilima struke
3. Primijeniti potrebni alat, pribor, instrumente i uređaje na ispravan i siguran način
4. Voditi pravilno evidenciju o izvršenim dimnjačarskim poslovima
5. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti osnovnu prvu pomoć u slučaju moguće nezgode

Uvjeti za upis

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dimnjačara/ke.

Jednostavni poslovi u zanimanju dimnjačar/ka

Obrazac prijave

Obrada podataka

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.