fbpx

osposobljavanje i usavršavanje

Poljoprivreda i prehrana

Uzgajivač povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Formirati odgovarajući zatvoreni prostor (staklenik ili plastenik) sa svim potrebnim sastavnicama na ispravan način.
 • Pripremiti zemljište za podizanje nasada pojedinih kultura povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima.
 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju i održavanju, berbi, transportu, skladištenju i pakiranju povrća, voća i cvijeća.
 • Planirati troškove uzgoja i plasman proizvoda na tržište.
 • Koristiti alate, manje strojeve i sredstva pri uzgoju pojedinih kultura na ispravan i siguran način.
 • Prepoznati i suzbijati bolesti, nametnike te korov koji su karakteristični za pojedine kulture povrća, voća i cvijeća.
 • Primijeniti pravila zaštite na radu i postupke pružanja prve pomoći u poslovima uzgoja povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima.
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za uzgajivača/icu povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima mogu se upisati polaznici koji imaju:

 • završenu najmanje osnovnu školu,
 • navršenih 15 godina života,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgajivača/ice povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima.

Ekološki proizvođač povrća, voća i aromatičnog bilja

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Odabrati i koristiti ekološke metode za uzgoj povrća, voća i aromatičnog bilja
 • Koristiti zaštitna sredstva dozvoljena u ekološkoj proizvodnji
 • Primijeniti pravilnu ekološku agrotehniku (obrada tla, gnojidba) i pomotehničke mjere (rezidba i razmnožavanja)
 • Odabrati pravilan termin berbe povrća, voća i aromatičnog bilja
 • Primijeniti pravilne postupke sušenja i destilacije aromatičnog bilja
 • Primijeniti tehnike pravilnog skladištenja povrća, voća i aromatičnog bilja
 • Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć.
uvjeti za upis

U program osposobljavanja za poslove ekološkog proizvođača/ice povrća, voća i aromatičnog bilja može se upisati osoba koja:

 • ima završenu srednju školu,
 • ima navršenih 17 godina života ,
 • ima liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

Proizvođač ratarskih kultura

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

Polaznik će:

 • provesti pripreme za sjetvu i sadnju poljoprivrednih kultura,
 • izvršiti sjetvu i sadnju u najpovoljnijim vremenskim uvjetima,
 • uzgajati poljoprivredne kulture uz primjenu ekoloških i agrotehničkih mjera,
 • provesti postupke berbe uroda ratarskih kultura, kao i skladištenja na ispravan način,
 • rukovati uređajima, alatima i strojevima koji se koriste u ratarstvu na siguran način,
 • prepoznati bolesti poljoprivrednih kultura i štetnike-nametnike u ratarstvu te primijeniti osnovne mjere zaštite od njih,
 • primijeniti mjere zaštite na radu.
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za proizvođača/icu ratarskih kultura može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • 18 godina života
 • liječničko uvjerenje za obavljanje ovih poslova
 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Proizvođač kulena i kobasica

Polaznik po završetku programa može
 • Stručno i sigurno obavljati zadaće pripreme, obrade i sušenja domaće kobasice i kulena po tradicionalnoj autohtonoj recepturi kraja u kojem se provodi osposobljavanje.
 • Primjenjivati suvremene metode zaštite i higijene u radu.
 • Usvojiti teorijska znanja o sirovinama za proizvodnju mesnih prerađevina ( meso, začini i mirodije, aditivi, ovici…).
 • Provoditi mjere zaštite na radu u proizvodnji domaćih šunki.
 • Provoditi mjere zaštite od požara.
 • Pružiti neophodnu prvu pomoć ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba.
Uvjeti za upis
 • Završena osnovna škola,
 • Najmanje 15 godina života.

Proizvođač rakija i domaćih aromatiziranih pića

Polaznik po završetku programa može
 • Stručno i sigurno obavljati zadaće u pripremi potrebnih sirovina za proizvodnju i proizvodnji autohtonih alkoholnih i aromatiziranih pića po tradicionalnim recepturama uz primjenu suvremenih metoda zaštite i higijene u radu.
 • Provoditi mjere zaštite na radu.
 • Provoditi mjere zaštite od požara.
 • Pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba.
Uvjeti za upis
 • Završena osnovna škola,
 • Najmanje 18 godina života

Proizvođač i prerađivač aromatičnog i začinskog bilja

Polaznik po završetku programa može
 • Razlikovati pojedine porodice aromatičnih i začinskih biljaka prema njihovim osnovnim karakteristikama.
 • Prepoznati razvojne faze biljke i vrste razmnožavanja
 • Razlikovati građu biljke i znati princip prehrane biljke.
 • Razlikovati kemijske sastavnice aromatičnog i začinskog bilja i aktivne tvari.
 • Primijeniti sve mjere potrebne za ekološki uzgoj aromatičnog i začinskog bilja.
 • Odabrati najbolji način pripreme tla za proizvodnju aromatičnog i začinskog bilja, odabrati hraniva i obogaćivati tlo.
 • Odabrati odgovarajuću mehanizaciju za pripremu tla, sadnju i branje aromatičnog i začinskog bilja.
 • Provoditi kontrolu rasta i uzgoj aromatičnog i začinskog bilja.
 • Odabrati način i sredstva za integralnu zaštitu aromatičnog i začinskog bilja.
 • Odabrati vrijeme i način berbe aromatičnog i začinskog bilja.
 • Odabrati najbolju metodu izolacije biljnog ekstrakta iz pojedine aromatične i začinske biljke.
 • Primijeniti odgovarajuće načine pripreme svježeg i osušenog biljnog materijala.
 • Primijeniti postupak provođenja pojedinog načina dobivanja eteričnog ulja.
 • Primijeniti odgovarajuće provođenje postupka pročišćavanja i stabilizacije eteričnog ulja.
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene eteričnih ulja.
 • Provoditi postupak dobivanja, pročišćavanja i stabilizacije hidrolata.
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene hidrolata.
 • Provoditi odgovarajući postupak ekstrakcije.
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene ekstrakata.
 • Koristiti zaštitnu opremu i provoditi mjere zaštite na radu u procesu proizvodnje aromatičnog i začinskog bilja.
 • Koristiti zaštitnu opremu i provoditi mjere zaštite na radu u procesu obrade i prerade aromatičnog i začinskog bilja
Uvjeti za upis
 • Završena osnovna škola
 • Najmanje 15 godina života
 • Sanitarna iskaznica.

Pčelar

Polaznik po završetku programa može
 • Prepoznati i razlikovati anatomiju i fiziologiju pčele te osobine pčelinje zajednice.
 • Odabrati i primijeniti odgovarajuće postupke u uzgoju pčela, proizvodnji i preradi meda i pčelinjih proizvoda.
 • Proizvoditi pčelinje proizvode te ih ispravno čuvati i skladištiti.
 • Razlikovati najvažnije medonosno bilje i pčelinju pašu.
 • Upotrebljavati pčelarske alate i opremu na pravilan i siguran način.
 • Ustanoviti i razlikovati pčelinje bolesti i štetnike te primijeniti mjere zaštite.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu i postupke pružanja prve pomoći u poslovima pčelarstva
 • Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište te se pridržavati zakonske regulative u pčelarenju.
Uvjeti za upis
 • Završena osnovna škola
 • Najmanje 15 godina života
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove
 • Polaznici ne smiju biti alergični na ubod pčele

Rukovatelj motornom kosilicom

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Razlikovati vrste i dijelove motorne kosilice te opisati njihove funkcije.
 • Pregledati i pripremiti kosilicu za rad te rukovati motornom kosilicom na pravilan način.
 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja motorne kosilice te pravilno čitati dokumentaciju proizvođača.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života i liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja motornom kosilicom.

Rukovatelj trimerom

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Razlikovati vrste i dijelove trimera te opisati njihove funkcije.
 • Pregledati i pripremiti trimer za rad i rukovati trimerom na pravilan način.
 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja trimera te pravilno čitati dokumentaciju proizvođača.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za rukovatelja trimerom mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života i liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja trimerom.

Rukovatelj prskalicom u poljoprivredi

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Razlikovati vrste i dijelove prskalice te opisati njihove funkcije
 • Pregledatiprskalicu prije početka rada
 • Pripremiti pravilan omjer kemijskih preparata i pesticida te provesti adekvatnu zaštitu bilja od štetnika životinjskog i biljnog porijekla.
 • Pripremiti prskalicu za rad i rukovati prskalicom napravilannačin.
 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja prskalice te pravilno čitati dokumentacijuproizvođača
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za rukovatelja prskalicomu poljoprivredi mogu se upisati polaznici koji:

 • imaju završenu najmanje osnovnu školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za poslove rukovatelja prskalicom za poljoprivredu.

Rukovatelj traktorom s radnim priključcima

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Razlikovati vrste i dijelove prskalice te opisati njihove funkcije
 • Pregledatiprskalicu prije početka rada
 • Pripremiti pravilan omjer kemijskih preparata i pesticida te provesti adekvatnu zaštitu bilja od štetnika životinjskog i biljnog porijekla.
 • Pripremiti prskalicu za rad i rukovati prskalicom napravilannačin.
 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja prskalice te pravilno čitati dokumentacijuproizvođača
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za rukovatelja traktorom s radnim priključcima mogu se upisati polaznici koji imaju:

 • završenu najmanje osnovnu školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za ove poslove te posjeduju vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

Proizvođač tradicionalnih mesnih proizvoda

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Primijeniti higijenske mjere u proizvodnji tradicionalnih mesnih proizvoda.
 • Razlikovati građu i sastav mesa, te odabrati i koristiti kvalitetno meso i začine za proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda.
 • Razlikovati i koristiti strojeve, alate i pribor za rezanje, iskoštavanje, mljevenje i miješanje mesa, te punjenje ovitaka nadjevom.
 • Prikazati proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda – kobasica, kulen, šunka, krvavica, slanina, mast i čvarci
 • Primijeniti načine konzerviranja i skladištenja tradicionalnih mesnih proizvoda te njihov plasman za tržište.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za proizvođača tradicionalnih mesnih proizvoda može se upisati osoba koja ima:

 • završenu najmanje osnovnu školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova proizvođača tradicionalnih mesnih proizvoda

Voćar

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Razlikovati građu i fenološki ciklus voćaka te ekološke uvjete za uzgoj voća,
 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi, skladištenju i preradi voća,
 • Koristiti alate i sredstva za poslove voćara na siguran način,
 • Prepoznati i suzbijati bolesti voćaka,
 • Prepoznati svojstva i kvalitetu voća te proizvoda od voća na osnovu boje, mirisa i okusa,
 • Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište,
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za obavljanje poslova voćara mogu se upisati osobe sa najmanje:

 • završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova voćara.

Jednostavni poslovi u zanimanju pekar

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Razlikovati, koristiti i održavati alate, strojeve, uređaje i opremu za pripremu pekarskih proizvoda;
 • Odabrati i pripremiti osnovne sastojke i dodatke za pripremu pekarskih proizvoda;
 • Pripremiti i zgotoviti ukusne i zdrave vrste običnog i specijalnog kruha i peciva;
 • Provoditi ispravno izlaganje, čuvanje i ambalažiranje proizvoda;
 • Primijeniti mjere i postupke rada na siguran način, pravila održavanja osobne higijene i higijene uređaja i radnog prostora;
 • Prepoznati izvore zagađenja, načine širenja bolesti i provoditi mjere njihovog sprečavanja, te pravilno i ekološki prihvatljivo zbrinjavanje otpadnih tvari;
 • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.
Uvjeti za upis

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju pekara mogu upisati osobe koje imaju:

 • minimalno završenu osnovnu školu
 • 18 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara

Rukovatelj kombajnom

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Pripremiti kombajn za siguran i pravilan rad
 • Prilagoditi kombajn za rad prema vrsti poljoprivredne kulture
 • Izvesti berbu i vršidbu kukuruza, žetvu žitarica, uljarica i mahunarki, te vađenje krumpira i šećerne repe uz minimalne gubitke
 • Provoditi osnovne mjere održavanja kombajna
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, pružati osnovnu prvu pomoć i koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za poslove rukovatelja kombajnom može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • navršenih 18 godina
 • vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije 
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja kombajnom

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

“Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki”

—Aristotel