fbpx

prijave

Ekološki proizvođač povrća, voća i aromatičnog bilja

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 • Odabrati i koristiti ekološke metode za uzgoj povrća, voća i aromatičnog bilja
 • Koristiti zaštitna sredstva dozvoljena u ekološkoj proizvodnji
 • Primijeniti pravilnu ekološku agrotehniku (obrada tla, gnojidba) i pomotehničke mjere (rezidba i razmnožavanja)
 • Odabrati pravilan termin berbe povrća, voća i aromatičnog bilja
 • Primijeniti pravilne postupke sušenja i destilacije aromatičnog bilja
 • Primijeniti tehnike pravilnog skladištenja povrća, voća i aromatičnog bilja
 • Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć.
uvjeti za upis

U program osposobljavanja za poslove ekološkog proizvođača/ice povrća, voća i aromatičnog bilja može se upisati osoba koja:

 • ima završenu srednju školu,
 • ima navršenih 17 godina života ,
 • ima liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

Ekološki proizvođač povrća, voća i aromatičnog bilja

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.