fbpx

prijave

Pčelar

Polaznik po završetku programa može
 • Prepoznati i razlikovati anatomiju i fiziologiju pčele te osobine pčelinje zajednice.
 • Odabrati i primijeniti odgovarajuće postupke u uzgoju pčela, proizvodnji i preradi meda i pčelinjih proizvoda.
 • Proizvoditi pčelinje proizvode te ih ispravno čuvati i skladištiti.
 • Razlikovati najvažnije medonosno bilje i pčelinju pašu.
 • Upotrebljavati pčelarske alate i opremu na pravilan i siguran način.
 • Ustanoviti i razlikovati pčelinje bolesti i štetnike te primijeniti mjere zaštite.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu i postupke pružanja prve pomoći u poslovima pčelarstva
 • Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište te se pridržavati zakonske regulative u pčelarenju.
Uvjeti za upis
 • Završena osnovna škola
 • Najmanje 15 godina života
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove
 • Polaznici ne smiju biti alergični na ubod pčele

pčelar

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.