fbpx

prijave

Proizvođač i prerađivač aromatičnog i začinskog bilja

Polaznik po završetku programa može
 • Razlikovati pojedine porodice aromatičnih i začinskih biljaka prema njihovim osnovnim karakteristikama.
 • Prepoznati razvojne faze biljke i vrste razmnožavanja
 • Razlikovati građu biljke i znati princip prehrane biljke.
 • Razlikovati kemijske sastavnice aromatičnog i začinskog bilja i aktivne tvari.
 • Primijeniti sve mjere potrebne za ekološki uzgoj aromatičnog i začinskog bilja.
 • Odabrati najbolji način pripreme tla za proizvodnju aromatičnog i začinskog bilja, odabrati hraniva i obogaćivati tlo.
 • Odabrati odgovarajuću mehanizaciju za pripremu tla, sadnju i branje aromatičnog i začinskog bilja.
 • Provoditi kontrolu rasta i uzgoj aromatičnog i začinskog bilja.
 • Odabrati način i sredstva za integralnu zaštitu aromatičnog i začinskog bilja.
 • Odabrati vrijeme i način berbe aromatičnog i začinskog bilja.
 • Odabrati najbolju metodu izolacije biljnog ekstrakta iz pojedine aromatične i začinske biljke.
 • Primijeniti odgovarajuće načine pripreme svježeg i osušenog biljnog materijala.
 • Primijeniti postupak provođenja pojedinog načina dobivanja eteričnog ulja.
 • Primijeniti odgovarajuće provođenje postupka pročišćavanja i stabilizacije eteričnog ulja.
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene eteričnih ulja.
 • Provoditi postupak dobivanja, pročišćavanja i stabilizacije hidrolata.
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene hidrolata.
 • Provoditi odgovarajući postupak ekstrakcije.
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene ekstrakata.
 • Koristiti zaštitnu opremu i provoditi mjere zaštite na radu u procesu proizvodnje aromatičnog i začinskog bilja.
 • Koristiti zaštitnu opremu i provoditi mjere zaštite na radu u procesu obrade i prerade aromatičnog i začinskog bilja
Uvjeti za upis
 • Završena osnovna škola
 • Najmanje 15 godina života
 • Sanitarna iskaznica.

Proizvođač i prerađivač aromatičnog i začinskog bilja

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.