fbpx

prijave

Proizvođač ratarskih kultura

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik će:

 • provesti pripreme za sjetvu i sadnju poljoprivrednih kultura,
 • izvršiti sjetvu i sadnju u najpovoljnijim vremenskim uvjetima,
 • uzgajati poljoprivredne kulture uz primjenu ekoloških i agrotehničkih mjera,
 • provesti postupke berbe uroda ratarskih kultura, kao i skladištenja na ispravan način,
 • rukovati uređajima, alatima i strojevima koji se koriste u ratarstvu na siguran način,
 • prepoznati bolesti poljoprivrednih kultura i štetnike-nametnike u ratarstvu te primijeniti osnovne mjere zaštite od njih,
 • primijeniti mjere zaštite na radu.
Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za proizvođača/icu ratarskih kultura može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • 18 godina života
 • liječničko uvjerenje za obavljanje ovih poslova
 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Proizvođač ratarskih kultura

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.